Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

Alternativ A: Kabelanslutning
1
Ansluta enheten till nätverket med en
kabel.
Anslut enheten till en router (hubb) eller
direkt till nätverksporten på datorn. Använd
nätverkskabeln (medföljer ej). Kontrollera
att WIRELESS/WIRED-omkopplaren på
enheten är inställd på WIRED.
Nätverkskabel
(medföljer ej)
Till router (hubb)
eller datorns
nätverksport
WIRELESS
WIRED
WIRELESS/WIRED-
omkopplare
Obs!
• Se "Avancerade nätverksinställningar"
(sid. 30) om du använder enheten med en fast
IP-adress.
• Om du ansluter enheten direkt till en dator
ställer du in datorns IP-adress på "Automatisk
privat IP-adress". Efter att du har slagit på
datorn visas "Configuring" på displayen under
några minuter.
• I vissa fall visas ett meddelande som indikerar
att anslutningen är begränsad eller inte
tillgänglig, i den nedre högra delen av datorn.
Enheten fungerar emellertid normalt.
2
Starta AV-systemet och ställ in AV-
systemets funktion på DMPORT.
3
Gå till STEG 8 (sid. 19).
Till
nätverksport
Alternativ B: Trådlös
anslutning (inställning av
enheten)
1
Ställ in enhetens WIRELESS/WIRED-
omkopplare på WIRELESS.
2
Starta AV-systemet och ställ in AV-
systemets funktion på DMPORT.
3
Bekräfta inställningarna för ditt
trådlösa systemet.
Kontrollera följande alternativ för den
trådlösa nätverksroutern för att ställa in
samma information för TDM-NC1.
SSID (namn på trådlöst nätverk):
_____________________________________________
Om säkerheten för din trådlösa
nätverksrouter är aktiverad,
Nyckel för trådlöst nätverk: _________________
Tips!
• Mer information om hur du kontrollerar
inställningarna för den trådlösa nätverksroutern
finns i nätverksrouterns bruksanvisning.
• I vissa fall finns SSID-namnet och WEP-
numret/tecken på den trådlösa nätverksroutern.
• Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern
använder den senaste firmware-versionen. Mer
information finns i den trådlösa
nätverksrouterns bruksanvisning.
4
Tryck på MENU.
5
Tryck på . eller > flera gånger
tills "Wi-Fi SETUP?" visas på enhetens
display och tryck därefter på ENTER.
"SSID?" visas.
6
Tryck på ENTER.
"Searching" visas.
7
Tryck på . eller > flera gånger
tills SSID-namnet för din trådlösa
nätverksrouter visas och tryck sedan
på ENTER.
Om du ställer in WEP-nyckeln i
inställningen för ditt trådlösa nätverk visas
"KEY"?. Tryck på ENTER.
Om du inte ställer in WEP-nyckel startar
enheten om, gå till STEG 8 (sid. 19).
16
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: