Download  Print this page

Verhelpen Van Storingen; Problemen En Oplossingen - Sony TDM-NC1 Operating Instructions Manual

Wireless network audio adapter.
Hide thumbs
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

Verhelpen van storingen

Problemen en oplossingen

In het geval u een probleem met uw systeem
ondervindt, gaat u als volgt te werk:
1
Zorg ervoor dat de DIGITAL MEDIA PORT-
kabel van dit apparaat op een AV-systeem
is aangesloten via een DIGITAL MEDIA
PORT-interface (Sony DAV-serie, enz.).
2
Zoek uw probleem op in onderstaande
controlelijst en voer de corrigerende
handelingen uit.
Indien het probleem aanhoudt nadat u al het
bovenstaande hebt uitgevoerd, neemt u contact
op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Merk op dat als onderhoudspersoneel tijdens de
reparatie enkele onderdelen vervangt, deze
onderdelen door hen achtergehouden kunnen
worden.
Als u het systeem ter reparatie aanbiedt, moet u
het complete systeem meenemen.
Dit product is een systeemproduct en om uit te
zoeken welk onderdeel moet worden
gerepareerd, is het complete systeem nodig.
Algemeen
Er is geen geluid.
• Controleer of de snoeren goed zijn aangesloten.
• Controleer het volume van het AV-systeem.
Er is veel brom of ruis.
• Zet het apparaat verder weg van de storingsbron.
De afstandsbediening werkt niet.
• Verwijder het obstakel.
• Breng de afstandsbediening dichter bij het
apparaat.
• Vernieuw de CR2025 batterij.
• Plaats het apparaat op grotere afstand van de TL-
buisverlichting.
Netwerk
De gewenste server wordt niet gevonden.
• Start de computer opnieuw op.
• Controleer de WIRELESS/WIRED-
keuzeschakelaar op het netwerkapparaat.
• Controleer de netwerkinstellingen van uw
computer.
• Activeer de server die u op uw computer wilt
gebruiken.
• Controleer de netwerkinstellingen van het
apparaat.
• Stel de router of hub opnieuw correct in.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de router of hub.
• Als u een andere firewall instelt dan die bij het
besturingssysteem werd geleverd, raadpleegt u
Verhelpen van storingen in de installatie-
instructies van "M-crew Server Ver. 2.5" die op
de bijgeleverde CD-ROM te vinden zijn.
• Verminder het aantal aangesloten servers naar 10
of minder (blz. 31).
• Voer onderstaande procedure uit en sluit de server
weer aan.
1.
Druk op MENU.
2.
Kies "SERVER?" in het netwerkmenu (blz. 31)
en druk daarna op ENTER.
3.
Druk herhaaldelijk op ./> om de
gewenste mediaserver te kiezen en druk daarna
op ENTER.
Op de server geregistreerde tracks kunnen
niet door het apparaat worden gekozen.
• Het kan voorkomen dat trackkeuze, weergave en
andere systeemhandelingen op het apparaat niet
mogelijk zijn met andere servers dan de M-crew
Server Ver. 2.5.
Het geluid slaat over.
• Het overslaan van geluid kan in de volgende
gevallen plaatsvinden:
– Tijdens het opnemen van muziek op de server
– Als op de computer veel programma's draaien
– Als het netwerk druk bezet is
– Als meerdere systemen tegelijkertijd
weergeven
• Als de computer en de draadloze LAN-router zijn
aangesloten door middel van een draadloze
verbinding, verandert u dit naar een bedrade
verbinding.
• Wanneer de draadloze LAN-router en het
apparaat zijn aangesloten door middel van een
draadloze verbinding, plaatst u het apparaat zo
dicht mogelijk bij de draadloze LAN-router.
Tracknamen worden niet getoond.
• Sommige tekens kunnen niet door het apparaat
worden weergegeven, zelfs als ze op de server zijn
geregistreerd en worden weergegeven.
NL
35

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: