Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

3Hier voert u de beveiligingssleutel in als u
gekozen hebt voor [WEP 64bits] of [WEP
128bits] in 2.
Kies het nummer van de beveiligingssleutel en voer
de beveiligingssleutel in voor uw draadloze LAN-
router.
Voer tekens of hexadecimale cijfers in voor de
beveiligingssleutel.
De beveiligingssleutel moet bestaan uit
willekeurige tekens of hexadecimale cijfers.
De lengte van de beveiligingssleutels varieert en is
afhankelijk van het gekozen beveiligingstype. Zie
onderstaande tabel.
Invoermethode/Aantal tekens voor de
beveiligingssleutel
WEP 64bits
Tekens
5 (alfanumeriek
en/of symbolen
van een byte)
Hexadecimale
10 (0 tot en met
cijfers
9, A tot en met F,
a tot en met f)
4Hier voert u een identiek
beveiligingswachtwoord ("pre-shared key")
in als u bij 2 gekozen hebt voor
[WPA(TKIP)], [WPA(AES)], [WPA2(TKIP)],
of [WPA2(AES)].
Voer een identiek beveiligingswachtwoord in voor
uw draadloze LAN-router.
De lengte van het wachtwoord is tussen 8 en 64
tekens.
Als u 64 tekens invoert, moet u gebruikmaken van
hexadecimale cijfers (0 tot en met 9, A tot en met F,
a tot en met f).
Invoermethode/Aantal tekens voor het
identiek beveiligingswachtwoord
Tekens
8 tot 63 (alfanumeriek en symbolen
van een byte)
Hexadecimale
64 (0 tot en met 9, A tot en met F, a
cijfers
tot en met f)
5Hiermee kunt u de instellingen annuleren.
6Klik op deze toets om de ingestelde
waarden te bevestigen.
Als een van de waarden foutief is, wordt een venster
weergegeven.
Klik op [Setup] om de ingestelde waarden af te
beelden. Corrigeer ze zonodig.
Opmerkingen
• Gebruik een beveiligingssleutel of een identiek
beveiligingswachtwoord waar men niet gemakkelijk
achter komt.
• Verander regelmatig de beveiligingssleutel of het
Venster voor het bijwerken
van de systeemversie
Hiermee kunt u de systeemversie van het
apparaat bijwerken.
WEP 128bits
13 (alfanumeriek
en/of symbolen
van een byte)
26 (0 tot en met
9, A tot en met F,
1Hier wordt de huidige systeemversie
a tot en met f)
2Hier kiest u het bestand van de
3Klik op deze toets om het bijwerken te
Opmerkingen
• Herstart niet, trek de kabel niet uit en schakel het
• Voor de laatste systeemversie van het apparaat bij te
identiek beveiligingswachtwoord om het netwerk
goed te beveiligen.
weergegeven.
systeemversie die u wilt bijwerken.
Klik op [Browse] om het venster voor de keuze van
de systeemversie af te beelden.
starten.
Nadat u de goede systeemversie hebt gekozen,
wordt het bijwerken gestart. Klik op [Restart] nadat
het bijwerken is voltooid.
Als u een fout hebt gemaakt met de keuze van
systeemversie, moet u op [Retry] klikken en daarna
de goede kiezen.
aangesloten AV-systeem niet uit terwijl de firmware
wordt bijgewerkt.
werken, kijk op de volgende website;
VS:
http://esupport.sony.com/?ref=http%3A//
www.sony.com/index.php
Canada:
http://www.sony.ca/sonyca/view/english/warranty/
consumer_support.shtml
Europa:
http://support.sony-europe.com/main/main.asp?l=en
1
2
3
NL
39

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: