Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

Trådløs forbindelse fungerer dårligt.
• Kontroller, at de trådløse indstillinger (SSID,
sikkerhedstilstand, nøgle) svarer til indstillingerne
på den trådløse LAN-router.
• Kontroller, at den trådløse LAN-router anvender
den nyeste firmware-version. Hvis det ikke er den
nyeste version, kan du muligvis forbedre
kommunikationen ved at opdatere firmwaren. Der
er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til
den trådløse LAN-router.
• Sørg for, at enheden ikke placeres på et metal-TV-
bord eller lignende.
• Sørg for, at enheden ikke placeres for langt væk
fra den trådløse LAN-router.
• Kontroller dit miljø med trådløs LAN-forbindelse.
Du kan ikke bruge CH 12 og 13 (kun europæiske
kunder).
• Hvis den elektriske bølge krydses af andre
trådløse LAN-bølger, skal den trådløse kanal
skiftes.
• Kontroller, om der er installeret genstande
(metalvæg og lignende) mellem det trådløse
adgangspunkt og enheden. Disse genstande
afkorter bølgens rækkevidde.
• Når du anvender PARTY MODE, anbefales det at
anvende IEEE802.11g (trådløs)/100BASE-TX
(fast) som LAN-forbindelse.
Hvis enheden stadig ikke
fungerer korrekt, efter du har
udført ovenstående
fremgangsmåder, skal du
nulstille enheden på følgende
måde:
Når enheden er slået 'til' (enheden er tilsluttet
AV-systemet), trykkes der på RESET nederst
på enheden ved hjælp af et spidst værktøj
(f.eks. en kuglepen el.lign.).
Enheden nulstilles til fabriksindstillingerne. Du
skal gendanne de indstillinger, du har foretaget.

Meddelelser

Hvis der vises en meddelelse under brugen af
enheden, skal du følge nedenstående
fremgangsmåder for at løse problemet.
Netværk
Cannot Play
• Start M-crew Server Ver. 2.5, og klik på [ERROR
LOG] i vinduet LAUNCHER, eller højreklik på
M-crew Server-proceslinjeikonet*, og vælg
"ERROR LOG VIEWER", og kontroller derefter
fejlloggen.
• Sporet kan ikke afspilles i følgende tilfælde:
– Samplinghastigheden er en anden end 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
– Sporet streames ikke af lineær PCM.
– Sporet er et andet end én kanal eller to kanaler.
– Sporets samplingbits er en anden hastighed end
16 bit.
– Serverstatus er optaget.
Check Net
• Kontroller, at netværkskablet mellem enheden og
hubben eller routeren sidder korrekt.
• Kontroller, at hubben eller routeren er tændt.
• Indstil den trådløse LAN-routerkanal til en
vilkårlig kanal mellem CH1 og CH11. Der er flere
oplysninger i betjeningsvejledningen til den
trådløse LAN-router.
• Det trådløse signal er ikke stærkt nok. Flyt enheden
tættere på det trådløse adgangspunkt. Hvis enheden
allerede er tæt på adgangspunktet, skal du
kontrollere konfigurationen på adgangspunktet for
at sikre, at adgangspunktet sender et signal. Når
ændringerne er foretaget på adgangspunktet, kan
du skifte vælgeren mellem WIRELESS/WIRED
for at omkonfigurere indstillingen.
IP Conflict
• Indstil IP-adresserne på enheden og andre enheder
på netværket, så der ikke er nogen gentagelser
(side 31).
No Item
• Registrer sporet, som beskrevet i
betjeningsvejledningen til den tilsluttede server.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at slutte
serveren til igen.
1.
Tryk på MENU.
2.
Vælg "SERVER?" i netværksmenuen
(side 30), og tryk på ENTER.
3.
Tryk flere gange på ./> for at vælge
den ønskede medieserver, og tryk på ENTER.
DK
35

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: