Download  Print this page

Fejlfinding; Problemer Og Afhjælpning - Sony TDM-NC1 Operating Instructions Manual

Wireless network audio adapter.
Hide thumbs
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

Fejlfinding

Problemer og afhjælpning
Gør følgende, hvis der opstår et problem med
systemet:
1
Kontroller, at enhedens DIGITAL MEDIA
PORT-kabel er forbundet til AV-system med
DIGITAL MEDIA PORT-interfacet (Sony-
DAV-serien osv.).
2
Find problemet i fejlfindingslisten nedenfor,
og foretag den anviste afhjælpning.
Hvis problemet stadig opstår, efter at du har
udført alle nedenstående punkter, skal du
kontakte en Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis reparatørerne udskifter dele
under reparationen, kan det være, de beholder
disse dele.
Sørg for at medbringe hele systemet, når
systemet indleveres til reparation.
Dette produkt er et systemprodukt, og hele
systemet er nødvendigt for at finde ud af,
hvilken komponent der skal repareres.
Generelt
Der er ingen lyd.
• Kontroller forbindelserne.
• Kontroller lydstyrken på det tilsluttede AV-
system.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt enheden væk fra støjkilden.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern forhindringen.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på enheden.
• Udskift CR2025-batteriet.
• Flyt enheden væk fra fluorescerende lys.
Netværk
Den ønskede server blev ikke fundet.
• Genstart computeren.
• Kontroller WIRELESS/WIRED-kontakten på
netværksenheden.
• Kontroller netværksindstillingerne på
computeren.
• Start den server, du vil bruge på computeren.
• Kontroller netværksindstillingerne på
enhedssiden.
• Indstil routeren eller hubben rigtigt igen. Der er
flere oplysninger i betjeningsvejledningen til
routeren eller hubben.
• Hvis du konfigurerer en anden firewall end den,
der følger med styresystemet, så se under
Fejlfinding i installationsvejledningen til "M-
crew Server Ver. 2.5", som findes på den
medfølgende CD-ROM.
• Reducer antallet af servere, der kan tilsluttes, til
10 servere eller færre (side 30).
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at slutte
serveren til igen.
1.
Tryk på MENU.
2.
Vælg "SERVER?" i netværksmenuen
(side 30), og tryk på ENTER.
3.
Tryk flere gange på ./> for at vælge
den ønskede medieserver, og tryk på ENTER.
Spor, der er registeret på en server, kan ikke
vælges af enheden.
• Valg og afspilning af spor samt andre betjeninger
på enheden er måske ikke mulige for andre
servere end M-crew Server Ver. 2.5.
Lyden hopper.
• Det kan forekomme, at lyden hopper i følgende
tilfælde:
– Når musik optages på serveren
– Når computeren kører mange programmer
– Når netværksstatus er overfyldt
– Når flere enhedssystemer foretager afspilning
samtidigt
• Hvis computeren og den trådløse LAN-router er
forbundet via en trådløs forbindelse, skal du
ændre den til en fast forbindelse.
• Hvis den trådløse LAN-router og enheden er
forbundet via en trådløs forbindelse, skal du
placere enheden så tæt som muligt på den trådløse
LAN-router.
Spornavne vises ikke.
• Nogle typer inputtegn kan ikke vises af enheden,
selvom de kan registreres og vises på serveren.
Betjeningskommandoer tager tid.
• Afhængigt af serverens tilstand kan det tage et
stykke tid, før handlingen fortsætter. Hvis der
f.eks. ikke er noget svar, når du trykker på
m/M, skal du fortsætte med at trykke på
m/M i et stykke tid. Derefter skulle
handlingen begynde.
DK
34

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: