Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

WAARSCHUWING
Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant.
LET OP
Indien de batterij verkeerd is geplaatst, kan deze
ontploffen. Vervang de batterij uitsluitend door één
van hetzelfde type of een gelijkwaardig type dat door
de fabrikant is aanbevolen. Gebruikte batterijen dienen
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant te
worden weggedaan.
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval
(KCA).
Batterijen of de batterijen in het toestel mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonneschijn, vuur en dergelijke.
Informatie voor klanten in Europa
Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel
TDM-NC1 Wireless Network Audio Adapter in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Dit product is bedoeld voor gebruik in de volgende
landen:
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland, Ierland, Bondsrepubliek Duitsland, Republiek
Polen, Republiek Hongarije, Tsjechische Republiek,
Slowaakse Republiek, Italiaanse Republiek,
Koninkrijk Zweden, Koninkrijk Denemarken,
Republiek Finland, Koninkrijk Noorwegen, Republiek
Litouwen, Republiek Letland, Republiek Estland,
Koninkrijk der Nederland, Koninkrijk Spanje,
Heleense Republiek, Roemenië, Republiek Slovenië,
Franse Republiek, Koninkrijk België, Portugese
Republiek, Zwitserse Bondsstaat, Republiek
Oostenrijk, Republiek Turkije
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Auteursrechten
• M-crew Server en het logo van M-crew Server zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows
Media zijn handelsmerken of deponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve houders. In deze
handleiding worden de symbolen TM en ® niet
vermeld.
• Adobe, het logo van Adobe en Reader zijn
deponeerde handelsmerken of handelsmerken van
Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
NL
2

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: