Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

No Item
• Registreer de track zoals voorgeschreven in de
gebruiksaanwijzing van de aangesloten server.
• Voer onderstaande procedure uit en sluit de server
weer aan.
1.
Druk op MENU.
2.
Kies "SERVER?" in het netwerkmenu (blz. 31)
en druk daarna op ENTER.
3.
Druk herhaaldelijk op ./> om de
gewenste mediaserver te kiezen en druk daarna
op ENTER.
No Server/No response
• Start de computer opnieuw op.
• Controleer de keuzeschakelaar WIRELESS/
WIRED op het apparaat.
• De server opstarten: de M-crew Server Ver. 2.5
kan op de volgende wijze worden geactiveerd:
Rechtsklik op het M-crew Server-pictogram* op
de taakbalk, en klik daarna op [Start Music
Service] in het menu.
• Het is mogelijk dat de M-crew Server Ver. 2.5 het
apparaat niet herkent. Voer onderstaande
procedure uit en controleer of de M-crew Server
Ver. 2.5 het apparaat herkent:
1.
Klik achtereenvolgens op [Start] – [Alle
programma's] – [M-crew Server] – [TOOLS] –
[EQUIPMENT LIST].
2.
Als de naam van het apparaat niet voorkomt in
de lijst die in stap 1 wordt weergegeven, moet
de registratie van het apparaat worden
uitgevoerd. Raadpleeg de helpfunctie van "M-
crew Server Ver. 2.5" of de installatie-
instructies van "M-crew Server Ver. 2.5" in de
M-crew Server Ver. 2.5.
• Als u een andere firewall instelt dan die bij het
besturingssysteem werd geleverd, raadpleegt u
Verhelpen van storingen in de installatie-
instructies van "M-crew Server Ver. 2.5" die op
de bijgeleverde CD-ROM te vinden zijn.
• Maak de TCP/IP-instellingen en de
netwerkinstellingen van het apparaat en de
computer op de juiste wijze (blz. 32).
• Het kan zijn dat u niet de juiste draadloze
netwerksleutel hebt ingevoerd. Voer de cijfers/
tekens van de draadloze netwerksleutel opnieuw
in.
Press MENU
• Voer onderstaande procedure uit en sluit de server
weer aan.
1.
Druk op MENU.
2.
Kies "SERVER?" in het netwerkmenu (blz. 31)
en druk daarna op ENTER.
3.
Druk herhaaldelijk op ./> om de
gewenste mediaserver te kiezen en druk daarna
op ENTER.
Server Err
• Voer onderstaande procedure uit en sluit de server
weer aan.
1.
Druk op MENU.
2.
Kies "SERVER?" in het netwerkmenu (blz. 31)
en druk daarna op ENTER.
3.
Druk herhaaldelijk op ./> om de
gewenste mediaserver te kiezen en druk daarna
op ENTER.
Server Close
• De server opstarten: de M-crew Server Ver. 2.5
kan op de volgende wijze worden geactiveerd:
Rechtsklik op het M-crew Server-pictogram* op
de taakbalk, en klik daarna op [Start Music
Service] in het menu.
• Als u de netwerkinstellingen op uw computer wilt
wijzigen, moet u de server op de computer
opnieuw opstarten. De melding verdwijnt na een
korte tijd.
WebRadio Err
• Registreer een station waarmee weergave op de
M-crew Server Ver. 2.5 mogelijk is.
• Verbinding maken kan, afhankelijk van de
belasting op de internetaansluiting, moeilijk zijn.
Wacht een poosje en voer de handelingen
opnieuw uit.
* Het M-crew Server-pictogram op de taakbalk is
.
NL
37

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: