Download Table of Contents Print this page

Temizlik Ve Bakım; Temizlik; Saklama - Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill

Advertisement

Table of Contents
Temizlik ve bakım
4

4.1 Temizlik

1. Açma / kapama düğmesini (9)
"0" konumuna getirin ve fişini
prizinden çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını
bekleyin.
3. Cihazın dış yüzeyini temizlemek
için nemli bir bez kullanın. Dışını
tamamen kurutun.
4. Pişirme plakaları (7) suyla ve az
miktarda bulaşık deterjanı ile te-
mizlenebilir.
C
Pişirme pla kalarını (7)
bulaşık makinesinde
yıkamayın.
5. Temizlik sonrasında cihazı kul-
lanmadan önce tüm parçalarını
kurulayın.
UYARI: Cihazı te-
mizlemek için kesin-
A
likle benzin, solvent,
aşındırıcı temizleyi-
ciler, metal nesneler
veya sert fırçalar kul-
lanmayın.
26 / 27 TR
Izgaraya
C
olan yiyecek parçala-
rını çıkarmak için te-
mizleme tarağını (10)
kullanın.
Bakteri oluşumu nu
C
önlemek ve ciha zı ba-
kımlı tutmak için her
kullanımdan
cihazı temizleyin.

4.2 Saklama

1. Cihazı kaldırmadan önce fişini
çekin ve soğumaya bırakın.
2. Cihazın kapağını tutamağından
(3) tutarak kapatın ve yükseklik
ayar mandalını (4) ( ) konumuna
getirin.
3. Elektrik kablosunu cihazın altın-
daki kablo sarma yerine (6) sarın.
• Cihazı uzun süre kullanmayı dü-
şünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde
saklayın.
• Cihazı serin ve kuru bir yerde sak-
layın.
• Cihazı, çocukların ulaşamayacağı
bir yerde muhafaza edin.
Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu
yapışmış
sonra

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents