Download Table of Contents Print this page

Kullanım; Kullanım Amacı; İlk Kullanım; Çalıştırma - Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill

Advertisement

Table of Contents
Kullanım
3
3.1 Kullanım amacı
Bu cihaz sadece evde kullanılmak
ve yiyecek hazırlamak için tasarlan-
mıştır, profesyonel kullanım için
uy gun değildir.
3.2 İlk kullanım
İlk kullanımında duman çıkabilece-
ğinden, cihazı boş çalıştırın ve oda-
nın iyi havalandırılmış olduğundan
emin olun.
3.3 Çalıştırma
1. Cihazın
kablosunu,
bulunan kablo sarma yerinden
(6) çıkarın.
2. Açma / Kapama düğmesini (9)
"0" konumuna getirin.
3. Cihazın fişini prize takın.
4. İstediğiniz ızgara konumunu
ayarladıktan sonra, termostat
düğmesini (1) istediğiniz sıcaklık
ayarına getirin (1-3 arasında).
– Açma/Kapama düğmesini 1
konumuna getirin.
22 / 27 TR
A
3.3.1 Cihaz kapakları
kapalı konumda
Bu konum, yüksek ısılarda üst ve
alt pişirme plakalarını (7) kapalı ko-
numda kullanarak ızgara yapmak
için uy gundur. Sandviç, tost, pizza,
göz leme, hamburger vb. yiyecek-
lerde tercih edilmelidir.
altında
3.3.2 Cihaz plakaları
ızgara fırın konumunda
Bu konum üstü açık tost gibi basıl-
ması istenilmeyen ama üstten de
ısı alması istenilen yiyeceklerde
tercih edilmelidir.
Izgara fırın konum yüksekliğini iste-
ğinize göre ayarlayabilirsiniz.
1. Cihazın kapağını tutamağından
(3) tutarak açın.
2. Pişireceğiniz yiyeceği alt pişirme
plakalarına (7) yerleştirin.
Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu
UYARI: Cihazın üst
kapağını
açmadan
yükseklik ayar man-
dalını (4) ( ) ikonuna
getirin.

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents