Download Table of Contents Print this page
Beko BKK 3070 EK User Manual

Beko BKK 3070 EK User Manual

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Toaster
User Manual
BKK 3070 EK
Ekmek Kızartma
Makinesi
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 3070 EK

 • Page 1 Toaster User Manual BKK 3070 EK Ekmek Kızartma Makinesi Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state- of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product ..9 1.3 Package information .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property dam- age. Failure to follow these instructions shall void any warranty. 1.1 General safety Do not use the appliance outdoors. •...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment Operate the appliance with delivered parts only. • Always use the appliance on a stable, flat, clean, • dry and non-slip surface. There is a danger of burns. Avoid contact with hot • surfaces; the outer casing becomes very hot dur- ing use.
 • Page 6 • ing, bending or rubbing it on sharp edges. Keep the cord away from hot surfaces and open flames. Our BEKO Household Appliances meet applicable • safety standards, thus if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by...
 • Page 7 Important instructions for safety and environment Dry the appliance and all accessories before con- • necting it to mains supply and before attaching the parts. Do not use the appliance with damp or wet hands. • This appliance must not be operated with an exter- •...
 • Page 8 Important instructions for safety and environment This appliance can be used by children aged from • 8 years and above and persons with reduced physi- cal, sensory or mental capabilities or lack of ex- perience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the ap- pliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 9: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product his product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment”...
 • Page 10: Your Toaster

  Your toaster 2.1 Overview 2.1.1 Controls and parts 2.1.2 Technical data 1. Crumb tray This product conforms 2. Cable wrap to the European 3. Positioning lever for bun directives 2004/108/ warming rack EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 4. Bun warming rack 2011/65/EU.
 • Page 11: Preparation

  Preparation 3.1 Initial use 3.2 Toasting 1. Insert only one slice of bread in 1. Remove all packaging and stic- each of the two bread slots. ker materials and dispose of 2. Connect the power plug into the them according to the applicable wall socket.
 • Page 12 Preparation When toasting sev- The degree of brown- eral slices of bread ing can also be ad- consecutively, justed during toaster will become toasting process with hotter and therefore the browning control the bread will gradu- (6). ally become darker. 5.
 • Page 13: Toasting Frozen Bread

  Preparation 3. The appliance automatically WARNING: Be very switches off as soon as the set careful when taking degree of browning has been re- the toast slices out ached. The start lever (5) springs of the toaster as the back up; Defrost button (8) and metal parts of the the Cancel button (7) lights go toaster and also the...
 • Page 14: Preparation

  Preparation WARNING: Be very careful when taking the toast slices out of the toaster as the metal parts of the toaster and also the bread can become very hot. 4. Disconnect the appliance from the wall socket. Toaster / User Manual 14 / 26 EN...
 • Page 15: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning 5. Use a damp soft cloth and a small mild cleanser to clean the WARNING: Never housing of the appliance. Dry the use petrol, solvents housing thoroughly. or abrasive cleaners, Before using the ap- metal objects or hard pliance after clean- brushes to clean the ing, dry all parts...
 • Page 16 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 17 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 18-21 1.1 Genel güvenlik ....18 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması ..21 1.3 Ambalaj bilgisi .
 • Page 18: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına • uygundur. Cihaz, 8 yaş...
 • Page 19 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde • belirtilen bilgilere uygun olmalıdır. İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık • anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır. Cihazı topraklı prizde kullanın. • Cihazı...
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından • tavsiye edilen parçaları kullanın. Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin • ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun. Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir. • Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan •...
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.
 • Page 22: Ekmek Kızartma Makineniz

  Ekmek kızartma makineniz 2.1 Genel bakış 2.1.1 Kontroller ve parçalar 2.1.2 Teknik veriler 1. Kırıntı tepsisi Bu ürün 2004/108/ 2. Kablo sarma yeri (ürünün altında) EC, 2006/95/EC, 3. Çörek ısıtma rafı için 2009/125/EC ve konumlandırma kolu 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygun- 4.
 • Page 23: İlk Kullanım

  Kullanım 3.1 İlk kullanım 4. Çalıştırma kolunu (5), kilitlenene kadar aşağı doğru bastırın. İlk kullanımında duman çıkabilece- – Durdurma düğmesinin (7) ışığı ğinden, cihazı boş çalıştırın ve oda- yanacaktır. İşlem tamamlandı- nın iyi havalandırıldığından emin ğında çalıştırma kolu otomatik olun. olarak atar.
 • Page 24: Isıtma Düğmesi

  Kullanım 3.2.2 Isıtma düğmesi 3. Cihazın fişini prize takın. 4. Kızartma ayar düğmesiyle iste- Cihazı çalıştırın (bkz. 3.3). Ekmek diğiniz sıcaklığı ayarlayın. dilimlerini tekrar ısıtmak için ( 5. Çalıştırma düğmesini aşağı doğ- düğmesini (9) kullanın. ru bastırın. – Durdurma düğmesinin (7) ve 3.2.3 Durdurma düğmesi kızartma ayar düğmesinin (6) ışığı...
 • Page 25: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4.2 Kırıntı tepsisi 1. Cihazın kırıntı tepsisini (1) çeke- UYARI: Cihazı temiz- rek çıkarın ve üzerindeki kırıntı- lemek için benzin, sol- ları boşaltın. vent, aşındırıcı temiz- 2. Kırıntı tepsisini (1) nemli bir bez leyiciler, metal nesne- ile temizleyin.
 • Page 26 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat uymanızı rica ederiz. hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 27 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar; Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb.
 • Page 28 Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445 Cinsi : Ekmek Kızartma Makinesi Sütlüce / İSTANBUL Modeli : BKK 3070 EK Telefon : (0-216) 585 8 888 Seri No : Fax : (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi : 2 YIL web adresi : www.beko.com.tr...

Table of Contents