Download Table of Contents Print this page

Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları; Genel Güvenlik - Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill

Advertisement

Table of Contents
1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike-
lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları
yer almaktadır.
Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti
geçersiz hale gelir.
1.1 Genel güvenlik
• Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına
uygundur.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve
zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya
cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan
ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük
ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği şekilde saklayın.
• Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın.
Yetkili servise başvurun.
16 / 27 TR
Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents