Download Table of Contents Print this page

Cihaz Plakaları Yarı Açık Konumda; İki Plaka Yatay Konumda; Cihazı Kapatma - Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill

Advertisement

Table of Contents
Kullanım
3
3. Kapağı tutamağından (3) yeterli
yükseklikte tutarak yükselik ayar
mandalını (4) istediğiniz seviye-
ye doğru itin (1-3 arasında).
C
En düşük sıcaklık 1,
en yüksek sıcaklık
3'dür.
4. Ayarlanan yüksekliğe göre man-
dalın sonunu ayar basamağına
(5) yerleştirin.
5. Üst kapağı öne doğru kapatın.
3.3.3 Cihaz plakaları
yarı açık konumda
Birçok yiyeceği aynı anda pişirmek
ve alt pişirme plakasını kullanmak
için tercih edilmelidir.
– Cihazın üst kapağını kaldırıp 90°
ko numunda bırakın.
UYARI: Üst pişirme
plakası sıcaktır.
UYARI: Bu konum-
A
da
yükseklik
mandalı (4) ( ) iko-
nunda olmalıdır.
Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu
3.3.4 İki plaka yatay
konumda
Bu konum iki büyük ızgara alanı
sağlar. Sosis, biftek, balık, sebze,
meyve vb. yiyeceklerde tercih edil-
melidir.
– Üst kapak 90° konumday ken, üst
plakayı tutamağından (3) yukarı
doğru çekin ve arka ya doğru
yatırarak yatay konuma getirin.
– Tekrar kapatmak için tersini
uygulayın.
3.4 Cihazı kapatma
1. Pişirme işlemleri tamamlandı-
ğında (kapalı veya yarı kapa-
lı konum larda cihaz kapağını
tutamağın dan (3) açarak) yiye-
ceği plakadan veya plakalardan
(7) alın.
A
ayar
UYARI: Yiyecekleri
çevirmek veya ızga-
ranın dışına almak için
tahta veya plas tikten
yapılmış mut fak alet-
leri kullanın.
23 / 27 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents