Beko BKK 2118 User Manual

Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill
Hide thumbs Also See for BKK 2118:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Toast Grill
User Manual
BKK 2118
BKK 2118 B
EN TR
01M-8932533200-0916-01

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2118

 • Page 1 Toast Grill User Manual BKK 2118 BKK 2118 B EN TR 01M-8932533200-0916-01...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state- of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ........4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product ......7 1.3 Package information ....... 7 2 Your toast grill 2.1 Overview ..........8 2.2 Technical data ........9 3 Cooking positions and adjustments 3.1 Closed cooking position ....10...
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment 1.1 General safety • When you start to use your appliance for the first time, slightly oil the cooking plates with cotton wool, set the thermostat to position 3 and warm for 10 minutes. A light odor may arise, which is quite normal.
 • Page 5 Important instructions for safety and environment • As the lower plate measures the thermostat heat, put the foods on to this cooking plate first when in barbeque position and use the other plate when the lower plate is full. • Use your appliance by installing it on a stable place which has adequate clearance around it.
 • Page 6 Important instructions for safety and environment • Handheld parts of your appliance will be very hot while operating. • When attaching and removing the cooking plates and changing the positions thereof, make sure that the grill is not hot. • Your appliance must not be used by persons (including children) with reduced physical (aural or visual), sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been...
 • Page 7: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment”...
 • Page 8: Your Toast Grill

  Your toast grill 2.1 Overview 1. Thermostat adjustment knob 7. Cooking plates 2. Cooking plate fitting hook 8. Discharge of oil 3. Handle 9. On/Off switch and thermostat control led 4. Locking (Open / Closed ) latch/ level adjustment latch 10.
 • Page 9: Technical Data

  Your toast grill 2.2 Technical data Voltage: 220-240 V~ Power: 2000 - 2400 W Isolation Class: I Cooking plate dimensions: 230 x 310 mm Cooking plate coating: PTFE Technical and design modifications reserved. 9 / 27 TR Toast Grill / User Manual...
 • Page 10: Cooking Positions And Adjustments

  Cooking positions and adjustments 3.3 Barbeque You may use Toast Grill as a multi- purpose appliance by changing the position distances and positions of cooking plates. Thermostat adjustment will The upper cooking group of your appliance has been designed to also be helpful to you in this sub- stand in upright position.
 • Page 11: Removing / Attaching The Cooking Plates

  Cooking positions and adjustments 3.4 Thermostat In this position, as both cooking plates are opened side by side, sur- Positions face is widened. Barbeques such as sirloin steak, chopsteak, meatballs or Heat of the cooking plates of your Toast Grill is being controlled by crepe, egg, cheesecake, as preferred, the thermostat knob located in may be cooked in a short time.
 • Page 12: How To Use The Toast Grill

  How to use the toast grill 4.1 Initial use 5. Do not operate the product wit- hout the cooking plates attac- 1. First check if the cooking plates hed on it, otherwise, the thermal are attached properly or not. fuse of the appliance may break Wash the cooking plates and down.
 • Page 13: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance 5.1 Cleaning 1. Unplug the power cord after co- oking is finished and leave it to cool off in open position. 2. Remove the cooking plates and wash them in the dishwasher or by hand. Never immerse other parts of the appliance in water.
 • Page 14 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 15 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve 4 Temizlik ve bakım çevre talimatları 4.1 Temizlik ........26 1.1 Genel güvenlik......16 4.2 Saklama ........26 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve 5 Tüketici hizmetleri 27 atık ürünün elden çıkarılması ..19 1.3 Ambalaj bilgisi ......19 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması...
 • Page 16: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik • Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. • Cihaz, 8 yaş...
 • Page 17 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır. • İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA’lık anma değerine sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır. • Cihazı topraklı prizde kullanın. • Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. • Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını...
 • Page 18 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın. • Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun. • Yalnızca dış yüzey ve plakaları Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin. • Cihaz dış...
 • Page 19: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kul- lanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üre- tilmiştir.
 • Page 20: Izgara Ve Tost Makineniz

  Izgara ve tost makineniz 2.1 Genel bakış 1. Termostat düğmesi 7. Pişirme plakaları 2. Pişirme plakaları kilitleme mandalı 8. Yağ akıtma kanalı 3. Tutamak 9. Açma / kapama düğmesi ve termostat ışığı 4. Kilitleme (Açık / Kapalı kapak yükseklik ayar mandalı 10.Temizleme tarağı...
 • Page 21: Teknik Veriler

  Izgara ve tost makineniz 2.2 Teknik veriler Gerilim: 220-240 V~ 50/60 Hz Güç: 2000 - 2400 W Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır. 21 / 27 TR Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu...
 • Page 22: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı UYARI: Cihazın üst kapağını açmadan Bu cihaz sadece evde kullanılmak yükseklik ayar man- ve yiyecek hazırlamak için tasarlan- dalını (4) ( ) ikonuna mıştır, profesyonel kullanım için getirin. uy gun değildir. 3.3.1 Cihaz kapakları 3.2 İlk kullanım kapalı...
 • Page 23: Cihaz Plakaları Yarı Açık Konumda

  Kullanım 3.3.4 İki plaka yatay 3. Kapağı tutamağından (3) yeterli yükseklikte tutarak yükselik ayar konumda mandalını (4) istediğiniz seviye- Bu konum iki büyük ızgara alanı ye doğru itin (1-3 arasında). sağlar. Sosis, biftek, balık, sebze, En düşük sıcaklık 1, meyve vb. yiyeceklerde tercih edil- en yüksek sıcaklık melidir.
 • Page 24: Pişirme Plakalarının Çıkarılması / Takılması

  Kullanım 3.5 Pişirme UYARI: Yiyecekleri plakalarının makinenin dışına çı- karırken çok dikkat li çıkarılması / olun, cihazın metal takılması parçaları ve yiyecek ler çok sıcak olabilir. UYARI: Pişirme plakalarına (7) do- 2. Termostat düğmesini (1) “0” ko- kunmadan önce, numuna getirin. ızgaranın tamamen 3.
 • Page 25: Taşıma Ve Nakliye

  Kullanım 3.6 Taşıma ve nakliye • Taşıma ve nakliye sırasında ci- hazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruya- caktır. • Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. • Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı...
 • Page 26: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik Izgaraya yapışmış olan yiyecek parçala- 1. Açma / kapama düğmesini (9) rını çıkarmak için te- "0" konumuna getirin ve fişini mizleme tarağını (10) prizinden çekin. kullanın. 2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Bakteri oluşumu nu önlemek ve ciha zı ba- 3.
 • Page 27 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 31 Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 32 Beko Cinsi: Izgara ve Tost Makinesi Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BKK 2118 - BKK 2118 B Telefonu: (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No: Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL web adresi: www.beko.com.tr...

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents