Download Table of Contents Print this page

Pişirme Plakalarının Çıkarılması / Takılması - Beko BKK 2118 User Manual

Toast grill

Advertisement

Table of Contents
Kullanım
3
UYARI: Yiyecekleri
makinenin dışına çı-
karırken çok dikkat li
olun, cihazın metal
parçaları ve yiyecek ler
çok sıcak olabilir.
2. Termostat düğmesini (1) "0" ko-
numuna getirin.
3. Açma / kapama düğmesini (9)
kapalı konumuna getirin.
4. Cihazın fişini prizden çekin ve so-
ğumasını bekleyin.
5. Cihazın kapağını tutamağından
(3) tutarak kapatın.
Cihaz
C
yağ vb. sıvıları akıt-
mak için kanallar (8)
bulunmaktadır.
24 / 27 TR
3.5 Pişirme
plakalarının
çıkarılması /
takılması
1. Alt ve üst plakalarının (7)
üzerinde
plakalarında
ayar mandalını (4) ( ) ikonuna
getirin.
2. Cihazın kapağını tutamağından
(3) tutarak açın.
3. Alt ve üst pişirme plakalarının (7)
yanlarında bulunan plaka kilitme
mandallarına (2) bastırın.
4. Plakalar mandallardan (2) kurtu-
lup atacaktır. Plakaları çıkartın.
5. Pişirme plakalarını (7) tekrar ye-
rine takmak için cihazın iç arka
kısmında bulunan yuvalara pla-
kayı yerleştirip, yerine oturtun.
Izgara ve Tost Makinesi / Kullanma Kılavuzu
UYARI:
Pişirme
plakalarına (7) do-
kunmadan
önce,
ızgaranın tamamen
soğuduğundan emin
olun. Sıcak iken pi-
şirme plakalarına (7)
dokunmayın.
bulunan
yükseklik

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bkk 2118 b

Table of Contents