Rozwiązywanie Problemów - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeżeli wskaźniki usterek pokazują, że system nie działa prawidłowo, należy sprawdzić poniższe.
Często zadawane pytania i tematy
Wykonać poniższe czynności w przypadku zwykle występujących pytań lub usterek.
Pytania lub usterki
Czy można myć filtry?
Panel sterowania wygląda na
niedziałający.
Urządzenie emituje
silny hałas.
Urządzenie pracuje
normalnie, ale objętość
wychodzącego powietrza
jest znacząco zredukowana.
Jeżeli napotkana usterka nie jest wymieniona wyżej, należy skontaktować się z serwisem klienta.
32
Możliwa diagnostyka
NIE
• Problem z przewodem zasilającym
• Problem z przedziałem filtra
• Usterka silnika wentylatora
Urządzenie stoi na nierównej
powierzchni lub filtr nie jest
prawidlowo włożony.
Wylot może być zablokowany
przez ciało obce lub filtr nie został
wymieniony w odpowiednim czasie.
Działania korygujące / uzasadnienie
Należy wymienić filtr oczyszczacza.
Filtr wstępny można przetrzeć
ściereczką.
1. Należy upewnić się czy wtyczka przewodu
zasilającego jest jest właściwie
przymocowana do urządzenia oraz do
gniazdka w ścianie. Wcisnąć mocno wtyczkę
a następnie spróbować ponownie nacisnąć
ikonę Włącz/Wyłącz.
2. Otworzyć ponownie podstawę urządzenia,
wyregulować filtr tak, aby był ustawiony
centralnie w komorze, następnie zamknąć
podstawę. Upewnić się, że podstawa jest
prawidłowo zamocowana na swoim miejscu
i zablokowana a następnie spróbować
ponownie uruchomić urządzenie.
3. Jeżeli powyższe dwie czynności nie
spowodują rozwiązania problemu, doszło do
usterki silnika wentylatora i urządzenie nie
będzie pracować. Należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Electrolux w celu dokonania
profesjonalnej diagnostyki lub naprawy.
Ustawić urządznie na równej płaskiej
powierzchni i sprawdzić kolejność
montażu filtrów.
Ponownie sprawdzić miejsce instalacji
produktu celem upewnienia się, że
zapewniona jest wystarczająca ilość miejsca
i potwierdzić, że filtr został wymieniony
zgodnie ze stanem wskaźnika wymiany filtra.
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Content for Electrolux FLOW A3