Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 13

Hide thumbs

Advertisement

TURVALLISUUSTIEDOT
Tämä KÄYTTÖOHJE sisältää laitteesi mallikohtaisia ohjeita.
Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.
Nämä ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.
Laitteiden asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa on käytettävä
tervettä järkeä ja yleistä varovaisuutta.
VAROITUS! Varo tulipalo- ja sähköiskuvaaraa. Älä käytä jatkojohtoa
tai sovitinta. Älä poista pistokkeen piikkejä. Tätä laitetta voidaan
käyttää 50 Hz:n tai 60 Hz:n verkkovirralla ilman muutoksia.
Älä missään tapauksessa leikkaa, poista tai ohita maadoituspiikkiä
Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä
tämän tai muiden laitteiden lähellä. Lue syttyvyyttä koskevat
tuoteselosteet ja muut varoitukset.
Älä päästä laitteeseen vettä tai muuta nestettä tai syttyvää
puhdistusainetta sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran välttämiseksi.
Älä koske tuulettimen siipeen, kun irrotat suodatinta.
Lasten ja heikossa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS! Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän
vammautumisen vaara.
Yli 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai
henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat
käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä on valvottu tai ohjattu
laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Kaikki pakkausmateriaalit on pidettävä lasten ulottumattomissa.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
www.electrolux.com
GB
DA
FI
NO
SV
IT
PL
13

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3