Download Print this page

Electrolux PURE A9-40 User Manual

Hide thumbs Also See for PURE A9-40:

Advertisement

Quick Links

TABLE OF CONTENT
User Manual
Návod k použití
Brugervejledning
Käyttöohje
Manuel d'utilisation
Benutzerhandbuch
Használati útmutató
Manuale dell'utente
Brukerhåndbok
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Руководство пользователя
Návod na používanie
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
Kullanma Kılavuzu
2
10
14
18
22
26
31
36
40
46
49
53
57
61
65
69
73
www.electrolux.com

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux PURE A9-40

 • Page 1 TABLE OF CONTENT User Manual Návod k použití Brugervejledning Käyttöohje Manuel d’utilisation Benutzerhandbuch Használati útmutató Manuale dell’utente Brukerhåndbok Instrukcja obsługi Manual de utilizare Руководство пользователя Návod na používanie Navodila za uporabo Bruksanvisning Kullanma Kılavuzu www.electrolux.com...
 • Page 2 L M N O P DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER PURE A9-40/PURE A9-60 Appliance: Control panel: A. Control panel E. Fabric handle J. Loading LED P. Schedule indicator B. Air outlet F. Multi-layer filter K. Manual mode indicator Q. Fan speed slider C.
 • Page 3 I. Kantokahvat tunnistin vaihtotarpeen ilmaisin S. Toimintatilan painike T. Virtapainike Ominaisuuksia saatetaan lisätä ja parantaa ohjelmistopäivitysten avulla. DESCRIPTION DE VOTRE PURIFICATEUR D’AIR PURE A9-40 / PURE A9-60 Dispositif: Panneau de contrôle: E. Poignée en J. LED de chargement O. Indicateur ioniseur A.
 • Page 4 érzékelő I. A termék fogantyúi N. Szűrőcsere jelzőfénye M. Be/Ki kapcsoló Az alkalmazás újabb verzióinak megjelenésével a funkciók bővülhetnek vagy módosulhatnak. DESCRIZIONE DEL PURIFICATORE D’ARIA PURE A9-40/PURE A9-60 Apparecchio: Pannello di controllo: E. Maniglia in J. Indicatore di O. Indicatore dello ionizzatore A.
 • Page 5 S. Przycisk trybu pracy I. Uchwyty urządzenia T. Przycisk Wł./Wył. Nowe wersje aplikacji mogą zawierać nowe funkcje lub aktualizacje dotychczasowych funkcji. DESCRIEREA PURIFICATORULUI DVS. DE AER PURE A9-40/PURE A9-60 Aparat: Panoul de comandă: A. Panou de comandă E. Mâner textil J.
 • Page 6 OPIS VAŠEGA PREČIŠČEVALCA ZRAKA PURE A9-40/PURE A9-60 Naprava: Upravljalna plošča: A. Upravljalna plošča E. Ročaj za perilo J. LED lučka za nalaganje O. Indikator ionizatorja B. Izstop zraka F. Večplastni filter K. Indikator ročnega načina P. Indikator urnika C. Lučka za kakovost G.
 • Page 7 Min. 30 cm 0° www.electrolux.com...
 • Page 8 www.electrolux.com...
 • Page 9 Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Keep all packaging away from children. Information about radio: WIFI Working frequency and maximum output power: 2.4 Ghz, 15dBm RFID Working frequency and maximum output power: 13.56 MHz, -56.13dBm www.electrolux.com...
 • Page 10 Each time the appliance is turned To recycle your product, please take it to an official on the SMART mode is activated automatically collection point or to an Electrolux service center that and the fan runs in low speed until the air quality www.electrolux.com...
 • Page 11 Refer to the instructions In this mode, the appliance will choose the fan in the Pure A9 app or the Electrolux website on speed automatically, based on the air quality level. where to purchase replacement filters. Ensure...
 • Page 12 Electrolux authorized servicer for support. The app does not operate • Please reach out to an Electrolux authorized servicer for support on the topic. properly or it is not possible to onboard the appliance on the app.
 • Page 13 Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Informace o radiofrekvencích: Pracovní frekvence WIFI a maximální výkon: 2,4 GHz, 15 dBm Pracovní frekvence RFID a maximální výkon: 13,56 MHz, -56,13 dBm www.electrolux.com...
 • Page 14 Elektrické informace středisku Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. VAROVÁNÍ! Vyvarujte se rizika požáru nebo zásahu Při samostatném sběru elektrických spotřebičů a elektrickým proudem. dobíjecích baterií se řiďte pravidly platnými ve vaší zemi. Pokud si nejste jistí, zda je zásuvka řádně uzemněna nebo chráněna pojistkou nebo jističem, obraťte se na...
 • Page 15 že je třeba vyměnit filtr. Viz pokyny je výchozí režim při každém zapnutí spotřebiče. v rámci aplikace Pure A9 nebo na webové stránce společnosti Electrolux, kde lze zakoupit náhradní POZNÁMKA: V režimu „SMART“ nelze rychlost filtry. Ujistěte se, zda jste před výměnou filtru ventilátoru měnit ručně.
 • Page 16 30 sekundách. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis společnosti Electrolux pro podporu. V případě jakýchkoliv dalš ích problémů se obraťte na autorizované servisní středisko společnosti Electrolux. Software čističky vzduchu je částečně založený na volně dostupném open source software.

This manual is also suitable for:

Pure a9-60