Download  Print this page

Pilot Zdalnego Sterowania; Konserwacja I Czyszczenie; Rozwiązywanie Problemów - Electrolux Oxygen EAP150 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

EAP300, EAP450
Pilotem zdalnego sterowania należy posługiwać się z odległości
LV
PL
do 6 metrów od oczyszczacza powietrza i kierować go
bezpośrednio w stronę urządzenia.
Pilot zdalnego sterowania ma oddzielny stelaż do
przechowywania, który z łatwością można zamontować na
każdej ścianie za pomocą śrubokręta.
S. POWER: Nacisnąć przycisk zasilania POWER, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie. W momencie włączania lub wyłączania
urządzenia rozlega się krótki sygnał dźwiękowy.
T. Tryb AUTO: Nacisnąć przycisk AUTO, aby przełączyć
oczyszczacz powietrza na tryb automatyczny.
U. FAN SPEED: Przesuwanie suwaka w górę lub w dół
spowoduje zmianę prędkości obrotów wentylatora i
przełączenie urządzenia na tryb automatyczny.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

EAP150, EAP300, EAP450
UWAGA: Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i
odłączyć przewód elektryczny od sieci zasilającej.
Urządzenie należy czyścić stosownie do potrzeb z użyciem
suchej, miękkiej ściereczki. W przypadku uporczywych plam
należy używać ściereczki zwilżonej ciepłą wodą.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
EAP150, EAP300, EAP450
Występowanie
Czy filtr można myć w wodzie?
Czy filtr można czyścić odkurzaczem?
Z urządzenia wydobywa się dziwny zapach,
choć opakowanie dopiero zostało otwarte.
Czy urządzenie jest w stanie oczyścić
większą przestrzeń, niż wskazał producent?
Gdzie należy umieścić urządzenie?
Kontrolka przycisku AIR QUALITY jest
pomarańczowa lub czerwona, ale powietrze
wydaje się czyste.
Nadal widzę pył unoszący się w powietrzu
lub na meblach.
Nic nie utrzymuje filtrów na miejscu.
Słyszę odgłos silnika wentylatora.
Urządzenie przestało skutecznie usuwać
zapachy. Wydaje się, że wydobywa się z
niego dziwny zapach.
Wskaźnik CHECK FILTER nadal świeci po
wymianie filtra HEPA.
108
www.electrolux.com
V. TURBO: Nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć urządzenie
z trybu automatycznego i przejść w tryb oczyszczający
maksymalną ilość powietrza i wprawiający je w największy
ruch. Urządzenie pozostanie w trybie Turbo do momentu
przełączenia na tryb automatyczny lub ręczny.
Wymiana baterii
1. Ścisnąć wypustki pokrywy baterii, jednocześnie ściągając
pokrywę z pilota.
2. Wsunąć baterię zgodnie z ilustrację i zamknąć pokrywę.
3. Należy zawsze używać baterii litowych CR2025 o napięciu
3 V. Używanie niewłaściwych baterii może spowodować
wyciekanie z nich cieczy i/lub doprowadzić do uszkodzenia.
.
Nie stosować cieczy ulatniających się, takich jak benzen,
rozcieńczalniki do farb czy proszki czyszczące, ponieważ
mogą one uszkodzić powierzchnię. Utrzymywać urządzenie
z dala od wilgoci.
Czujnik jakości powietrza należy odkurzać delikatnie co trzy
miesiące.
Prawdopodobna przyczyna/rozwiązanie
Nie, filtry dostępne wraz z urządzeniem rozpadną się i ulegną zniszczeniu pod
wpływem wody. (Filtry do modelu EAP450 są zmywalne).
Nie, czyszczenie odkurzaczem spowoduje jedynie rozprzestrzenienie się kurzu z
powrotem w powietrzu. Jeśli uważasz, że filtr jest zbyt brudny, być może należy go
wymienić. (Zmywalny filtr wstępny do modelu EAP450 można czyścić za pomocą
odkurzacza lub miękkiej szczoteczki).
Urządzenie było ciasno opakowane w karton i plastik. Ze względu na wentylator, który
wprawia w ruch powietrze, z urządzenia mogą wydobywać się takie dziwne zapachy.
W zależności od wrażliwości użytkownika, ich odczuwanie może osłabić się w ciągu
kilku dni lub tygodnia. Wiąże się to z intensywnością używania urządzenia.
Wskaźniki CADR są nadawane na podstawie wyników testów przeprowadzanych w
środowisku kontrolowanym. Zastosowanie w innym środowisku może wpłynąć na
wydajności. W przypadku większych pomieszczeń w stosunku do wskaźników CADR,
jakość powietrza poprawi się, jednak będzie to trwało trochę dłużej.
Powietrze musi swobodnie przepływać po bokach urządzenia oraz przed nim. Drzwi
lub wąskie korytarze mogą ograniczyć dopływ powietrza do oczyszczacza. W takim
przypadku cyrkulacja powietrza będzie zachodzić w pobliżu urządzenia.
Wyczyść czujnik za pomocą odkurzacza, ponieważ może być zablokowany lub zatkany.
Czasami skompresowane powietrze może pomóc usunąć blokadę czujnika.
Urządzenie potrafi wychwycić większość kurzu i cząsteczek, jednak otwieranie drzwi i
okien, uruchamianie centralnego ogrzewania lub klimatyzacji itp. może powodować
przedostawanie się do powietrza widocznego kurzu.
Filtry mają spoczywać wewnątrz urządzenia. Po jego włączeniu siła powietrza
przedostającego się przez urządzenie sprawi, że będą one ciasno przylegać.
Jest to normalne, szczególnie w nocy. Gdy dźwięki pochodzące z otoczenia cichną,
słyszalne stają się powtarzające się dźwięki pochodzące z silnika.
Sprawdź, czy czujnik jakości powietrza nie został zablokowany lub zatkany.
Przesuń urządzenie bliżej miejsca, w którym wyczuwalne są nieprzyjemne zapachy.
Wymień filtry, gdyż ich możliwości wychwytywania zanieczyszczeń prawdopodobnie
zostały przekroczone. Być może musisz częściej wymieniać filtry.
Naciśnij delikatnie przycisk RESET FILTER, wkładając końcówkę spinacza do papieru w
otwór, w którym znajduje przycisk RESET FILTER. Przytrzymaj go od 3 do 5 sekund, aż
rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy oznaczający, że urządzenie zostało zresetowane.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux Oxygen EAP150

This manual is also suitable for:

Oxygen eap300Oxygen eap450