Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 16

Hide thumbs

Advertisement

VIANMÄÄRITYS
Kun vikailmaisimet osoittavat, että laite ei toimi kunnolla, tarkista seuraavat asiat.
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja aiheita
Tee alla mainitut toimenpiteet usein esitettyjen kysymysten tai vikoja kohdalla.
Kysymyksiä tai vikoja
Voiko suodattimet pestä?
Ohjauspaneeli ei näytä
toimivan.
Laitteesta kuuluu paljon
melua.
Laite toimii normaalisti,
mutta poistuvan ilman
määrä on vähentynyt
merkittävästi.
Jos havaittua vikaa ei ole lueteltu yllä, soita asiakaspalveluun.
16
Mahdollinen vianmääritys
EI
• Virtajohtoon liittyvä ongelma
• Suodatinlokeroon liittyvä
ongelma
• Puhallinmoottori ei toimi
Asennuspaikka ei ole tasainen
tai suodatinta ei ole asetettu
oikein paikalleen.
Vierasesineet voivat tukkia
poistoaukon, tai suodatinta
ei ole vaihdettu ajoissa.
Korjaustoimenpiteet/syyt
Vaihda yhdistelmäsuodatin pesun
sijasta. Esisuodatin voidaan pyyhkiä.
1. Varmista, että virtajohto on kiinnitetty
tiukasti laitteeseen ja pistoke
pistorasiaan. Yritä sitten uudelleen
painamalla ON/OFF-kuvaketta.
2. Avaa laitteen pohja uudelleen, säädä
suodatinta uudelleen siten, että se on
keskellä aukkoa ja sulje pohja. Varmista,
että pohja on kunnolla paikallaan
ja lukittu, ja yritä käynnistää laite
uudelleen.
3. Jos edellä mainitut kaksi vaihetta
eivät ratkaise tätä ongelmaa, laitteen
tuuletinmoottori on viallinen eikä
se toimi. Ota yhteyttä valtuutettuun
Electrolux-huoltoliikkeeseen jatkaaksesi
vianetsintää tai korjauksia.
Asenna laite tasaiselle alustalle
ja varmista suodattimen asennus
ja järjestys uudelleen.
Säädä laitteen asentoa uudelleen
varmistaaksesi, että tilaa on tarpeeksi,
ja varmista, että suodatin on vaihdettu
suodattimen vaihtoilmaisimen tilan
mukaan.
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3