Konserwacja I Czyszczenie - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

5
Włożyć prawidłowo wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda.
6
Włączanie
Włączyć produkt delikatnie dotykając ikony
Włącz/Wyłącz na środku produktu (patrz rys. 6).
7
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
Zmienić prędkość obrotową wentylatora delikatnie
dotykając ikony wentylatora na produkcie. Jeżeli produkt
znajduje się w trybie AUTO, po dotknięciu ikony
wentylatora zostanie przełączony w tryb ręczny.
(Patrz rys. 7).
8
Tryb automatyczny i tryb nocny
Przełączyć między trybem AUTO a trybem nocnym
delikatnie dotykając ikony oznaczonej"
W trybie AUTO urządzenie dostosuje pracę odpowiednio
do ostatniego wyniku pomiaru jakości powietrza (poziom
PM2.5). W trybie nocnym urządzenie będzie pracować
przy niskim poziomie hałasu i wszystkie wskaźniki,
za wyjątkiem ikony trybu nocnego, zgasną.
Wyłączenie urządzenia
9
Wyłączyć produkt delikatnie dotykając ikony
Włącz/Wyłącz na środku produktu (patrz rys. 9).
WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA
Urządzenie posiada czujnik jakości powietrza, który
10
analizuje jakość powietrza.
Wskaźnik jakości powietrza będzie pokazywał w czasie
rzeczywistym jakość powietrza świecąc się w różnych
kolorach. Tak jak pokazano niżej:
KOLOR WSKAŹNIKA
PM 2,5 (μg/m
Zielony
0-12
Żółty
13-35
Pomarańczowy
36-55
Czerwony
>56
WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA
11
Wskaźnik wymiany filtra zaświeci się, aby przypomnieć
o  wymianie filtra (Ref. # EFFBRZ2).
• Kiedy wskaźnik wymiany filtra miga na czerwono należy
wymienić filtr i wyzerować wskaźnik wymiany filtra.
• Kiedy wskaźnik wymiany filtra przestanie migać i
świeci w sposób ciągły na czerwono należy natychmiast
wymienić filtr i wyzerować wskaźnik wymiany filtra.
12
Czynność zerowania wskaźnika wymiany filtra
Nacisnąć przycisk ikony oznaczonej" " trybu i
przytrzymać przez 3 sekundy, by wyzerować wskaźnik
wymiany filtra. Następnie powinna zgasnąć czerwona
kontrolka.
www.electrolux.com
".
3
)
JAKOŚĆ POWIETRZA
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Zła

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

13
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka, co pozwoli uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem lub wybuchem pożaru.
Do czyszczenia oczyszczacza powietrza użyć wilgotnej
ściereczki lub odkurzacza ze szczotką o miękkim włosiu.
14
Część obudowy z tworzywa sztucznego i górę można
oczyścić za pomocą czystej, niezaolejonej szmatki
lub umyć szmatką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem
łagodnego detergentu do mycia naczyń. Przed
przystąpieniem do czyszczenia obszarów wokół
elementów sterujących należy dokładnie wykręcić
szmatkę z nadmiaru wody. Nadmiar wody w pobliżu
elementów sterujących może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
15
Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować
silnych środków czyszczących, wosku ani
środków polerskich.
PRZECHOWYWANIE
16
Jeżeli przewidywany jest dłuższy okres nieużywania
urządzenia, należy przykryć je folią lub ponownie
włożyć do kartonowego opakowania.
UWAGA: Filtr wielowarstwowy nie może być myty,
można go tylko wymienić na nowy.
OSTROŻNIE!
Nie należy dotykać łopat wentylatora podczas
wyjmowania filtra wielowarstwowego.
KOD BŁĘDU
17
Kod błędu usterki wentylatora, kiedy wystąpi usterka
wentylatora, wszystkie lampki ekranu zgasną i nie będzie
można uruchomić urządzenia.
18
Kod błędu usterki Czujnik jakosci powietrza, kiedy
wystąpi usterka czujnika, lampka Wskaźnik jakości
powietrza zgaśnie i nie będzie można ustawić trybu
automatycznego urządzenia.
GB
DA
FI
NO
SV
IT
PL
31

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Content for Electrolux FLOW A3