Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 9

Hide thumbs

Advertisement

SIKKERHEDSINFORMATION
Denne BRUGERMANUAL indeholder specifikke brugeranvisninger
for din model. Brug kun enheden ifølge anvisningerne i denne
BRUGERMANUAL. Disse anvisninger gælder ikke alle tænkelige
situationer. Brug altid sund fornuft, og vær forsigtig ved installation,
betjening og vedligeholdelse af udstyret.
ADVARSEL! Undgå brandfare og elektrisk stød. Brug ikke
forlængerledning eller adapterstik. Ingen af benene må fjernes
fra strømledningen. Udstyret kan bruges med 50 Hz eller 60 Hz
strømforsyning uden behov for ændring.
Du må under ingen omstændigheder skære, fjerne eller omgå
jordforbindelsesbenet.
Du må ikke opbevare eller bruge benzin eller brandbare
væsker/dampe i nærheden af dette eller andet udstyr. Læs
produktmærkningen om antændelighed og øvrige advarsler.
Lad ikke vand, væsker eller brandbare midler trænge ind i udstyret,
idet det kan medføre elektrisk stød og/eller brandfare.
Undgå kontakt med ventilatorbladet ved fjernelse af filteret.
Sikkerhed for børn og personer i risikogrupper
ADVARSEL! Risiko for kvælning, personskade eller permanent fysisk
handicap.
Udstyret kan bruges af børn fra 8 år og personer med nedsat fysisk,
følelsesmæssig og mental evne eller manglende erfaring og viden,
såfremt vedkommende er under opsyn eller vejledes i brugen af
udstyret på en sikker måde, og såfremt de forstår den medfølgende
risiko.
Børn må ikke lege med udstyret.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden opsyn.
Børn under 3 år skal holdes på afstand af udstyret, medmindre
de er under fortsat opsyn.
Hold al emballage på afstand af børn.
Har udstyret børnesikring, bør du aktivere den.
www.electrolux.com
GB
DA
FI
NO
SV
IT
PL
9

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3