Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 12

Hide thumbs

Advertisement

FEJLFINDING
Hvis funktionsfejl viser, at systemet ikke fungerer korrekt, så gør følgende.
Ofte stillede spørgsmål og emner
Gør følgende ved ofte stillede spørgsmål og funktionsfejl.
Spørgsmål eller funktionsfejl
Kan filteret vaskes?
Betjeningspanelet virker
ikke.
Der kommer støj
fra udstyret.
Luftrenseren kører normalt,
men luftstrømmen er
reduceret.
Hvis der er en funktionsfejl, som ikke er nævnt ovenfor, så kontakt vores Kundeservice Hotline.
12
Eventuel årsag
Nej
• Problem med
strømledning
• Problem med filteret
• Fejl i blæsermotor
Luftrenseren er ikke placeret
en jævn overflade, eller
filteret er ikke korrekt isat.
Udgangen kan være spærret af
fremmedmateriale, eller filteret
er ikke udskiftet rettidigt.
Rettelse / årsag
Udskift filteret i stedet for at vaske
det. Filteret kan tørres af.
1. Sørg for, at strømstikket sidder fast
i uluftrenseren og i stikkontakten, og
prøv så at trykke igen på TÆND/SLUK.
2. Åbn bunden af luftrenseren, og placér
filteret så det sidder i midten og luk
bunden. Sørg for, at bunden sidder fast
og er låst, og prøv så at betjene
luftrenseren.
3. Hvis ovennævnte ikke løser problemet,
har luftrenseren en blæserfejl, så den
ikke virker. Kontakt en autoriseret
Electrolux-servicetekniker for fejlfinding
eller reparation.
Placér luftrenseren på en jævn overflade,
og kontrollér at filteret er korrekt
installeret.
Sørg for at luftrenseren er placeret
med min. 30 cm luft hele vejen rundt.
Kontroller, at filteret er udskiftet ifølge
indikatorstatus for filterudskiftning.
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3