Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 35

Advertisement

Table of Contents
CURĂȚARE
♦ Decuplați aparatul de la rețeaua de alimentare și lăsați-l
să se răcească înaintea oricărei operații de curățare.
♦ Curățați aparatul cu o cârpă umedă și câteva picături de
detergent lichid, apoi uscați-l.
♦ Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic,
precum înălbitori sau produse abrazive, pentru curățarea
aparatului.
♦ Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în orice alt
lichid și nici nu țineți aparatul sub jet de apă.
ANOMALII ȘI REPARAȚII
♦ Duceți aparatul la un service de asistență tehnică
autorizat, dacă produsul este deteriorat sau apar alte
probleme. Nu încercați să demontați sau să reparați
singur aparatul, deoarece poate fi periculos.
Pentru versiunile UE ale produsului și/sau
în cazul în care este obligatoriu în țară dvs.:
Ecologia și reciclarea produsului
♦ Materialele din care este alcătuit ambalajul acestui pro-
dus sunt incluse într-un sistem de colectare, clasificare și
reciclare. Dacă veți dori să le eliminați, utilizați pubelele
publice corespunzătoare fiecărui tip de material.
♦ Produsul nu conține substanțe în concentrații care ar
putea fi considerate dăunătoare pentru mediu.
- Acest simbol înseamnă că, în cazul în care
doriți să aruncați aparatul la încheierea duratei
sale de funcționare, trebuie să îl duceți la un
centru de colectare a deșeurilor autorizat, pentru
colectarea selectivă a Deșeurilor provenite de la
Echipamente Electrice și Electronice (DEEE).
♦ Următoarele informații, detalii și caracteristici sunt legate
de proiectarea ecologică.
BXAC5E
Debitul maxim al ventilato-
rului (F)
Consum de putere (P)
Valoare service (SV) (con-
form IEC 60879)
Consum de putere în mod
standby (PSB)
Nivel de zgomot produs de
ventilator (LWA)
Viteza maximă a aerului (c)
Acest aparat respectă Directiva 2014/35/UE cu privire la
echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor
anumite limite de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire
la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2011/65/
UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe pe-
riculoase în echipamentele electrice și electronice, precum
și Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică
aplicabile produselor cu impact energetic.
GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Acest produs beneficiază de recunoașterea și protecția
garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare.
Pentru a vă exercita drepturile sau interesele, trebuie
să vă adresați unuia dintre serviciile noastre oficiale de
asistență tehnică. Puteți găsi cel mai apropiat serviciu
de asistență tehnică accesând următorul link web: http://
www.2helpu.com/ De asemenea, puteți solicita informații
conexe, contac - tând-ne (consultați ultima pagină a
manualului). Puteți descărca acest manual de instrucțiuni
și actualizări - le sale lahttp://www.2helpu.com/
ROMÂNĂ
4,5 m
/min
3
80 W
0,056 (m
/min)/W
3
N/A
65 dB(A)
8,5 metri/sec.
35

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents