Download Table of Contents Print this page

Instrucțiuni De Utilizare - Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
ROMÂNĂ
Utilizare și îngrijire:
♦ Desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului
înainte de fiecare utilizare.
♦ Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul pornit/oprit nu
funcționează.
♦ Nu mișcați aparatul în timpul utilizării.
♦ Utilizați mânerul/mânerele aparatului pentru a-l apuca
sau deplasa.
♦ Nu utilizați aparatul dacă este înclinat în sus și nu îl
întoarceți.
♦ Nu răsturnați aparatul în timpul utilizării sau dacă este
conectat la rețeaua de alimentare.
♦ Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare atunci
când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța.
♦ Depozitați aparatul într-un loc care să nu fie la îndemâna
copiilor și/sau a persoanelor cu capacități fizice, senzo-
riale sau mentale reduse, ori care nu au experiență sau
cunoștințe necesare.
♦ Asigurați-vă că praful, impuritățile sau alte obiecte străi-
ne nu blochează grilajul ventilatorului de pe aparat.
♦ Păstrați aparatul în stare bună. Verificați piesele mobile
pentru a vedea dacă sunt nealiniate sau blocate și
asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care
pot afecta funcționarea corectă a aparatului.
♦ Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat
dacă nu este utilizat. Astfel se economisește energie și
se prelungește durata de viață a aparatului.
Service:
♦ Orice utilizare necorespunzătoare sau nerespectare a
instrucțiunilor determină garanția și responsabilitățile
producătorului să devină nule și neavenite.
DESCRIERE
A Buton Pornire/Oprire
B Buton Balans
C Buton Viteză
D Buton Răcire/Umidificare
Dacă modelul aparatului dvs. nu conține accesoriile
descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate și separat de
la Service-ul de Asistență Tehnică.
34
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Înainte de utilizare:
♦ Asigurați-vă că ați îndepărtat toate ambalajele produ-
sului.
Utilizare:
♦ Umpleți cutiile de gheață cu apă și puneți-le în conge-
lator.
♦ Dacă doriți să utilizați funcția de răcire/umidificare, asigu-
rați-vă că există suficientă apă în rezervor.
♦ Umpleți rezervorul din spate cu apă rece și introduceți
dacă doriți cutiile de gheață.
♦ Luați în considerare indicarea nivelului de apă. Nu
depășiți nivelul MAX.
♦ Desfășurați complet cablul înainte de a-l introduce în
priză.
♦ Conectați aparatul la rețeaua de alimentare.
♦ Ghidați aparatul pentru a orienta fluxul de aer în direcția
dorită.
♦ Puneți aparatul în funcțiune, acționând butonul pornire/
oprire (A).
♦ Selectați funcția pe care doriți să o realizeze aparatul.
♦ Selectați viteza dorită (C).
Funcția de oscilare:
♦ Funcția de oscilare face posibilă direcționarea fluxului de
la aparat astfel încât acesta să alterneze automat într-un
domeniu de 75 °.
♦ Pentru a activa această funcție, apăsați butonul (B) .
♦ Pentru a dezactiva această funcție, urmați procedura de
comutare în sens invers.
FUNCȚIA DE RĂCIRE/UMIDIFICARE:
♦ Pentru a activa această funcție, apăsați butonul (D) .
♦ Pentru a dezactiva această funcție, urmați procedura de
comutare în sens invers.
După ce ați terminat de utilizat aparatul:
♦ Opriți aparatul de la butonul pornit/oprit.
♦ Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare.
♦ Curățați aparatul.
Mâner/e pentru transport:
♦ Acest aparat are un mâner pe partea superioară a
corpului, care facilitează transportul confortabil.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents