Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 28

Advertisement

Table of Contents
ΕΛΛΗΝΊΚΆ
♦ Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να εξετάζεται τακτικά
ώστε να ανιχνεύονται σημάδια φθοράς, και αν υπάρχει
φθορά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
♦ Μη χρησιμοποιείτε ούτε να φυλάσσετε τη συσκευή σε
εξωτερικούς χώρους.
♦ Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή την υγρασία. Το
νερό που εισέρχεται στη συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
♦ Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με υγρά χέρια.
Χρήση και συντήρηση:
♦ Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής.
♦ Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή αν δεν λειτουργεί ο
διακόπτης έναρξης/παύσης λειτουργίας.
♦ Μη μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
♦ Χρησιμοποιείτε το/τα χερούλι/α μεταφοράς για να
πιάσετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή.
♦ Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κεκλιμένη ούτε να την
αναποδογυρίζετε.
♦ Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται
ή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
♦ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, όταν δεν
χρησιμοποιείται καθώς και πριν πραγματοποιείστε
οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
♦ Διατηρήστε την παρούσα συσκευή μακριά από τα
παιδιά ή/και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθη-
τηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπείς
εμπειρίες ή γνώσεις.
♦ Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα εξαερισμού της συσκευής δεν
παρεμποδίζεται από σκόνη, βρωμιά ή άλλα αντικείμενα
♦ Διατηρείτε τη συσκευή σε καλή κατάσταση. Βεβαιωθείτε
ότι τα κινητά τμήματα παραμένουν ευθυγραμμισμένα ή
δεν έχουν φρακάρει, ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρ-
τήματα ή άλλες συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν
την ορθή λειτουργία της συσκευής.
♦ Μην αφήνετε ποτέ συνδεδεμένη τη συσκευή και χωρίς
επιτήρηση. Έτσι θα εξοικονομήσετε επίσης ενέργεια και
θα επιμηκύνετε τη ζωή της συσκευής.
Λειτουργία:
♦ Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση αντίθετη
προς τις οδηγίες χρήσης μπορεί να εγκυμονεί κινδύ-
νους, και ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του
κατασκευαστή.
ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ
A On/Off
28
B Διακόπτης ταλάντωσης
Γ Κουμπί ταχύτητας
D Διακόπτης κρύου/ύγρανσης
Σε περίπτωση που το μοντέλο της συσκευή σας δεν διαθέ-
τει τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω, αυτά τα
εξαρτήματα μπορείτε να τα αποκτήσετε μεμονωμένα από
τις υπηρεσίες τεχνικής συνδρομής.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ
Παρατηρήσεις πριν τη χρήση:
♦ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευα-
σίας του προϊόντος.
Χρήση:
♦ Γεμίστε τις παγοθήκες με νερό και τοποθετήστε τες στην
κατάψυξη.
♦ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κρύου/
ύγρανσης, ελέγξτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.
♦ Γεμίστε το δοχείο του πίσω μέρους με κρύο νερό και
βάλτε, αν θέλετε, τις παγοθήκες.
♦ Να λάβετε υπόψη την ένδειξη της στάθμης νερού του
δοχείου όταν το γεμίζετε. Μην υπερβαίνετε το όριο της
στάθμης MAX.
♦ Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο πριν συνδέσετε τη
συσκευή στο ρεύμα.
♦ Συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
♦ Αλλάξτε τον προσανατολισμό της συσκευής ώστε η
ροή του αέρα να κατευθύνεται προς την επιθυμητή
κατεύθυνση.
♦ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας το
κουμπί έναρξη/παύση (A).
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε να πραγματοποι-
ήσει η συσκευή.
♦ Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα.
Λειτουργία περιστροφής:
♦ Η λειτουργία ταλάντωση επιτρέπει να κατευθύνεται η
ροή της συσκευής εκ περιτροπής και αυτόματα, δημι-
ουργώντας φάσμα 75º
♦ Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πιέστε τον
διακόπτη (B).
♦ Για να απενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας,
κάντε το αντίθετο από αυτό που κάνατε για να τον
ενεργοποιήσετε

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents