Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 27

Advertisement

Table of Contents
Εξατμιστικό κλιματιστικό
BXAC5E
Αξιότιμε πελάτη:
Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα
προϊόν μάρκας BLACK+DECKER.
Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί τις αυστη-
ρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα σας εξασφαλίσουν
πλήρη ικανοποίηση για πολύ καιρό.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο οδηγιών πριν
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, και φυλάξτε το για να
το συμβουλεύεστε στο μέλλον. Η μη τήρηση και μη συμ-
μόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες μπορούν να οδηγήσουν
σε ατύχημα.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΊ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗ-
ΣΕΊΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
♦ Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη
χρησιμοποιήσουν παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω και άτομα με μειω-
μένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον τους
παρέχεται η κατάλληλη εποπτεία ή
εκπαιδευτούν στην ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους
κινδύνους που εγκυμονεί.
♦ Η καθαριότητα και η συντήρηση
που πρέπει να πραγματοποιεί ο
χρήστης δεν πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
♦ Η παρούσα συσκευή δεν είναι
παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να
επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
♦ Εάν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο
σύνδεσης στο ρεύμα, πρέπει να
αντικατασταθεί και να μεταφέρετε τη
συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία
τεχνικής βοήθειας. Προκειμένου να
μην εκτεθείτε σε κίνδυνο, μην προ-
σπαθήσετε να αποσυναρμολογήσε-
τε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή.
♦ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί
μόνο για οικιακή χρήση, όχι για
επαγγελματική ή βιομηχανική
χρήση.
♦ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η
τάση που αναφέρεται στην πινακίδα σήμανσης συμπί-
πτει με την τάση του ρεύματος.
♦ Συνδέστε τη συσκευή σε βάση λήψης ρεύματος που
αντέχει τουλάχιστον 10 αμπέρ.
♦ Το βύσμα της πρίζας της συσκευής πρέπει να συ-
μπίπτει με την ηλεκτρική βάση λήψης ρεύματος. Μην
αλλάζετε ποτέ το βύσμα της πρίζας. Μην χρησιμοποιεί-
ται μετασχηματιστές στο βύσμα της πρίζας.
♦ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να διατηρεί-
ται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το ηλεκτρικό καλώ-
διο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
♦ Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει,
αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να
αποφύγετε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει στο δάπε-
δο, αν παρουσιάζει εμφανή φθορά ή διαρροή.
♦ Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό καλώδιο. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώσετε,
να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
πρίζα.
♦ Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης γύρω από
τη συσκευή.
♦ Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης να σφη-
νώνει ή να διπλώνεται.
♦ Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σύνδεσης από το
τραπέζι ή να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες
της συσκευής.
♦ Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν
το καλώδιο παρουσιάζει φθορά ή έχει μπλεχτεί αυξάνε-
ται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
♦ Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για χρήση έξω στην
ύπαιθρο.
ΕΛΛΗΝΊΚΆ
27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents