Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 21

Advertisement

Table of Contents
Luchtkoeler op basis van verdamping
BXAC5E
Geachte klant:
We danken u voor de aankoop van een product van het
merk BLACK+DECKER.
De technologie, het ontwerp en de functionaliteit van dit
product, dat voldoet aan de meest strikte kwaliteitseisen,
staan garant voor langdurige tevredenheid.
Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat
u het apparaat in gebruik neemt en bewaar haar voor toe-
komstig gebruik. Het niet opvolgen en naleven van deze
instructies kan een ongeluk tot gevolg hebben.
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN
WAARSCHUWINGEN
♦ Dit toestel mag, onder toezicht, door
personen met lichamelijke, zintuig-
lijke of geestelijke beperkingen, of
met een gebrek aan ervaring en
kennis, of kinderen vanaf 8 jaar
gebruikt worden, mits zij voldoende
informatie ontvangen hebben om
het toestel op een veilige manier te
kunnen gebruiken en de gevaren
kennen.
♦ Het schoonmaken en het onderhoud
van het apparaat door kinderen
moet altijd onder toezicht van een
volwassene gebeuren.
♦ Dit apparaat is geen speelgoed.
Houd toezicht op kinderen om er
zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.
♦ Als het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen. Breng
het apparaat naar een erkende
technische service. Probeer het
apparaat niet zelf te demonteren of
repareren om risico's te vermijden.
♦ Dit apparaat is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik, niet voor pro-
fessioneel of industrieel gebruik.
♦ Controleer dat de spanningsgegevens op het typeplaatje
overeenkomen met die van het stroomnet alvorens het
apparaat erop aan te sluiten.
♦ Sluit het apparaat aan op een stopcontact van minimaal
10 Ampère.
♦ De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor
het stopcontact. Wijzig de stekker niet. Gebruik geen
adapters.
♦ Plaats het apparaat voor gebruik op een vlak en stabiel
oppervlak.
♦ Gebruik het apparaat niet wanneer de voedingskabel of
de stekker beschadigd is.
♦ Als een deel van de behuizing beschadigd wordt moet u
de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcon-
tact trekken om een elektrische schok te voorkomen.
♦ Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, wanneer
er zichtbare tekenen van schade zijn of wanneer het lekt.
♦ Forceer het stroomsnoer niet. Gebruik het snoer nooit
om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de
stekker uit het stopcontact te trekken.
♦ Wikkel het stroomsnoer niet om het apparaat.
♦ Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet bekneld of geknikt
wordt.
♦ Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet van de tafel
afhangt of in contact komt met de hete oppervlakken van
het apparaat.
♦ Controleer de staat van de elektriciteitskabel. Beschadig-
de kabels of kabels die in de war zijn vergroten het risico
van elektrische schokken.
♦ Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
♦ Controleer regelmatig dat het snoer niet beschadigd is.
Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is.
♦ Bewaar of gebruik het apparaat niet buitenshuis.
♦ Stel het apparaat niet aan regen of vochtigheid bloot.
Water dat in het apparaat komt vergroot het risico van
een elektrische schok.
♦ Raak de stekker niet met natte handen aan.
NEDERLANDS
21

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents