Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 22

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Gebruik en onderhoud:
♦ Rol voor gebruik het netsnoer van het apparaat volledig
af.
♦ Gebruik het apparaat niet als de aan/uit knop niet werkt.
♦ Het apparaat niet bewegen of verplaatsen terwijl het
werkt.
♦ Gebruik de handgreep/handgrepen om het apparaat op
te tillen of te verplaatsen.
♦ Gebruik het apparaat niet wanneer het scheef staat en
houd het niet ondersteboven.
♦ Keer het apparaat niet om terwijl het in gebruik is of
aangesloten is op het lichtnet.
♦ Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat
niet in gebruik is en alvorens het te reinigen.
♦ Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en/of
personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis.
♦ Controleer dat de ventilatieroosters van het apparaat niet
verstopt raken met stof, vuil of voorwerpen.
♦ Houd het apparaat in goede staat. Controleer dat de
bewegende delen niet scheef of klem zitten, dat de
onderdelen niet beschadigd zijn en er geen andere
problemen zijn die de correcte werking van het apparaat
negatief kunnen beïnvloeden.
♦ Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan. U
bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levens-
duur van het apparaat.
Reparaties:
♦ Onjuist gebruik of een gebruik dat niet overeenstemt met
de gebruiksaanwijzing kan gevaar inhouden en doet de
garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.
BESCHRIJVING
A On / Off
B Oscillatieknop
C Snelheidsknop
D Knop koelen/bevochtigen
Mocht het model van uw apparaat niet beschikken over
de hiervoor beschreven hulpstukken, dan kunt u deze ook
apart verkrijgen bij de Technische Hulpdienst.
22
GEBRUIKSAANWIJZING
Opmerkingen voorafgaand aan het gebruik:
♦ Controleer dat al het verpakkingsmateriaal van het
product verwijderd is.
Gebruik:
♦ Vul de koelelementen met water en plaats deze in de
vrieskast.
♦ Controleer dat er voldoende water in het reservoir zit als
u de functie koelen/bevochtigen wenst te gebruiken.
♦ Vol het reservoir aan de achterzijde met koud water en
plaats indien gewenst de koelelementen.
♦ Houd bij het vullen rekening met het waterniveau van het
reservoir. Overschrijd het MAX niveau niet.
♦ Rol het snoer helemaal af alvorens de stekker in het
stopcontact te steken.
♦ Steek de stekker in het stopcontact.
♦ Zet het apparaat zo dat de luchtstroom in de gewenste
richting gaat.
♦ Het apparaat in werking stellen door middel van de aan-/
uitknop(A).
♦ Kies de gewenste functie op het apparaat.
♦ Selecteer de gewenste snelheid.
Oscilleerfunctie:
♦ De oscilleerfunctie maakt het mogelijk om de richting van
de luchtstroom van het apparaat automatisch te heen en
weer te laten gaan binnen een hoek van 75º.
♦ Druk op de knop (B) om deze functie te activeren.
♦ Om de functie uit te zetten drukt U nogmaals op de
knop.
Functie KOELEN / BEVOCHTIGEN:
♦ Druk op de knop (D) om deze functie te activeren.
♦ Om de functie uit te zetten drukt U nogmaals op de
knop.
Na gebruik van het apparaat:
♦ Zet het apparaat uit met de aan/uit knop.
♦ Trek de stekker uit het stopcontact.
♦ Het apparaat reinigen
Handvat(en) voor transport:
♦ Dit apparaat beschikt over een handvat aan de boven-
zijde om het transport gemakkelijk en comfortabel te
maken.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents