Asus ADSU001 Quick Start Manual page 76

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

2. Gwarancja ta obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy Produkt
C. Wyłączenia tej ograniczonej usługi gwarancyjnej:
(a) Uszkodzenie Produktu spowodowane przez użytkownika lub
(b) Zmieniony, usunięty lub zamazany został numer seryjny
(c) Zestarzenie;
(d) Wystąpiło uszkodzenie (przypadkowe lub inne) Produktu,
D. Przypadki nieobjęte gwarancją: Jeśli okres obowiązywania
E. Gwarancja i pomoc techniczna: Usługa gwarancyjna zależy
F. Prywatność: Praktyki firmy ASUS w zakresie ochrony
ASUS zastrzega prawo do interpretacji informacji zawartych w
Gwarancji ASUS. TAby przeczytać pełne informacje dotyczące
gwarancji, należy zeskanować kod QR, przejść na stronę pomocy
technicznej firmy ASUS pod adresem http://qr.asus.com/
support, lub przejść do witryny firmy ASUS dla kraju, w którym
dokonano zakupu.
Szczegółowe informacje o kontaktach ASUS
Ta gwarancja jest dostarczana przez:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15 Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
74
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 74
w dniu zakupu był produktem nowo wyprodukowanym,
a nie sprzedawanym jako używany, odnowiony lub jako
towar drugiej kategorii. Jeśli produkt ulegnie awarii podczas
normalnego i prawidłowego używania w Okresie gwarancji,
firma ASUS wymieni go na nowy.
nieupoważnioną stronę trzecią;
Produktu, jego komponentów lub akcesoriów;
które nie wpływa na działanie i funkcje Produktu, takie
jak, ale nie tylko, korozja, zmiana koloru, tekstury lub
wykończenia, zużycie i stopniowe pogorszenie działania;
gwarancji zakończył się lub gdy ma zastosowanie dowolne z
powyższych wyłączeń, żądanie użytkownika będzie uważane
za nieobjęte gwarancją i naliczona zostanie stosowna opłata.
od kraju; w niektórych krajach mogą obowiązywać opłaty
lub ograniczenia albo mogą być wymagane dodatkowe
dokumenty.
prywatności informacji osobistych użytkownika są zgodne
z dokumentem Polityka prywatności firmy ASUS: przejdź
na stronę http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_
Privacy_Policy/Privacy_Policy/.
2018/10/5 下午 05:39:46

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents