Asus ADSU001 Quick Start Manual page 63

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Dhr./Mevr.:
Telefoonnr.:
Adres:
E-mailadres:
Aankoopdatum:
Naam verkoper:
Telefoonnummer verkoper:
Adres verkoper:
Serienummer:
dien
BELANGRIJK! De garantieservice wordt gedekt en geleverd
voor meer
door het verkooppunt. Bewaar dit informatieformulier over
de ASUS-garantie en de originele aankoopfactuur op een
e USB
veilige locatie zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
naliteit
ASUS behoudt zich het recht voor om een kopie van deze
eo-uitgang)
garantiekaart te vragen alvorens de reparatieaanvraag te
accepteren.
A. Garantieperiode van: Deze garantie is van
B. Algemeen:
1. De accessoires die bij het product zijn geleverd, worden niet
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 61
Informatieformulier ASUS-garantie
toepassing voor de periode die is gedefinieerd op de
productondersteuningspagina van de officiële ASUS-
website op http://qr.asus.com/support. Deze garantie
begint op de datum waarop het Product werd aangeschaft
door de eindklant ("Datum van aankoop"). Indien er geen
aankoopbewijs verstrekt kan worden zal de fabricagedatum
van het product, zoals vastgelegd door ASUS, aangehouden
worden als aanvang van de garantieperiode.
gedekt onder de garantie.
/
/
(DD/MM/JJJJ)
61
2018/10/5 下午 05:39:45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents