Asus ADSU001 Quick Start Manual page 39

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Hr./Fru./Frk.:
Telefonnummer:
Adresse:
E-mail-adresse:
Købsdato:
Forhandlerens navn:
Forhandlers telefonnummer:
Forhandlerens adresse:
Serienummer:
d
VIGTIGT! Garantitjenesten dækkes og tilbydes af
nligst se
forhandleren. Behold venligst denne formular med
garantioplysninger fra ASUS, samt det originale købsbevis
ikre at USB
på et sikkert sted til senere reference. ASUS forbeholder
pladning/
sig retten til at anmode om dette dokument, før nogen
anmodninger om reparation accepteres. Dette hverken
påviker eller begrænser dine obligatoriske lovbestemte
rettigheder.
A. Produktets garantiperiode: Denne garanti gælder i
B. Generelt:
1. Tilbehøret, der leveres med produktet, er ikke dækket af
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 37
ASUS informationsformular vedrørende garanti
perioden, der står på produktsupportsiden på ASUS' officielle
hjemmeside på http://qr.asus.com/support. Denne
garanti starter den dato, produktet først blev købt af en
slutbrugerkunde. Hvis købsbeviset ikke kan fremvises, anses
fremstillingsdatoen på produktet som værende købsdatoen.
garantien.
/
/
(DD/MM/ÅÅ)
37
2018/10/5 下午 05:39:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents