Asus ADSU001 Quick Start Manual page 86

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Cách sử dụng Dock Chuyên nghiệp ASUS
NOTES:
• Hãy sử dụng adapter nguồn 18W hoặc cao hơn khi sạc đầy.
• Để có thêm thông tin về an toàn, hãy tham khảo sổ hưởng
• Để có trải nghiệm sử dụng tốt nhất, hãy đảm bảo cổng USB
84
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 84
dẫn sử dụng trực tuyến trên trang web của ASUS.
Type-C trên thiết bị của bạn có cung cấp đầy đủ chức năng
(Sạc pin/Truyền dữ liệu/Đầu ra video).
Gigabit Ethernet
USB Type-C
Data
USB Type-C
USB Type-A
HDMI
2018/10/5 下午 05:39:47
Ông/ Bà:
Số điện thoại
Địa chi:
E-mail:
Ngày mua:
Tên đại lý:
Số điện thoại
Địa chỉ đại lý
Số seri:
Chú ý quan
cung cấp b
Bảo Bành A
để tham kh
này trước k
ảnh hưởng
quý khách
A. Thời gia
thời hạn
trang w
com/su
phẩm đ
chứng n
sản xuấ
gian bả
B. Điều kh
1. Các phụ
bảo hàn

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents