Asus ADSU001 Quick Start Manual page 46

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Slik brukes ASUS Professional Dock
NOTES:
• Bruk 18 W eller høyere strømadapter når fulladet.
• Du finner mer sikkerhetsinformasjon i den elektroniske
• For den beste brukeropplevelsen må du sørge for at USB
44
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 44
håndboken på nettstedet til ASUS.
Type-C-porten på enheten har full funksjonalitet (lading/
dataoverføring/videoutgang).
Gigabit Ethernet
USB Type-C
Data
USB Type-C
USB Type-A
HDMI
2018/10/5 下午 05:39:44
Hr./Fru/Frk.:
Telefonnumm
Adresse:
E-postadress
Kjøpsdato:
Forhandleren
Forhandleren
Forhandleren
Serienumme
VIKTIG! G
Ta vare på
opprinneli
referanse.
dette doku
Dette hver
lovfestede
A. Garanti
som er d
nettsted
garantie
sluttkun
aktuelt
produks
starten
B. Genere
1. Tilbehø

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents