Asus ADSU001 Quick Start Manual page 47

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Hr./Fru/Frk.:
Telefonnummer:
Adresse:
E-postadresse:
Kjøpsdato:
Forhandlerens navn:
Forhandlerens telefonnummer:
Forhandlerens adresse:
Serienummer:
VIKTIG! Garantiservice dekkes og leveres av salgsstedet.
Ta vare på denne ASUS-garantibevisinformasjonen og den
opprinnelige kjøpsfakturaen på et sikkert sted for fremtidig
referanse. ASUS forbeholder seg retten til å spørre om
dette dokumentet før de godtar reparasjonsforespørsler.
Dette hverken påvirker eller begrenser dine ufravikelige,
lovfestede rettigheter.
A. Garantiperiode: Denne garantien gjelder for perioden
B. Generelt:
1. Tilbehør som følger med produktet dekkes ikke av garantien.
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 45
ASUS Garantiinformasjon
som er definert på Produktstøtte-siden på det offisielle
nettstedet til ASUS på http://qr.asus.com/support. Denne
garantien starter fra datoen produktet først ble kjøpt av en
sluttkunde («Kjøpsdato»). Dersom Aktiveringsdato ikke er
aktuelt og du ikke har gyldig kvittering for kjøpet, anses
produksjonsdatoen som er registrert av ASUS til å være
starten av garantiperioden.
/
/
(DD/MM/ÅÅ)
45
2018/10/5 下午 05:39:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents