Asus ADSU001 Quick Start Manual page 52

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

C. Undantag från denna begränsade garantiservicen:
(a) Produkten har manipulerats, reparerats och/eller modifierats
(b) Serienumret på produkten, komponenter eller tillbehör har
(c) Åldrande;
(d) Skada (oavsiktlig eller på annat sätt) på produkten som inte
D. Efter/utanför garanti: Om garantiperioden har gått ut
E. Garanti och support: Garantitjänsten kan variera mellan
F. Privacy: ASUS tillämpar integritetsskyddsrutiner för dina
ASUS reserverar sig rätten att tolka bestämmelserna i detta
garantikort. Informationen i detta garantikort kan komma
att ändras utan tidigare information. För att läsa hela
garantiinformationen, skanna QR-koden, gå in på ASUS Support
på http://qr.asus.com/support eller gå in på ASUS webbplats
för inköpslandet.
ASUS kontaktinformation
Denna garanti gäller för:
ASUSTek Computer Inc.
No. 15 Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
50
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 50
av en icke-auktoriserad person;
ändrats, strukits över eller tagits bort;
påverkar drift eller funktion hos produkten, såsom utan
begränsning till rost, förändring i färg, textur eller finish,
slitage eller gradvis förslitning;
eller om något av ovanstående undantag gäller, anses din
produkt vara utan garanti, och en avgift tas ut.
olika länder. En del länder kan ha avgifter, begränsningar
eller kräver ytterligare dokumentation för garantitjänsten.
personuppgifter i enlighet med ASUS sekretesspolicy: Gå in
på http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_
Policy/Privacy_Policy/.
Caracteri
• Extinde
• Cablu d
• Port Gig
• Porturi U
• Port US
2018/10/5 下午 05:39:45
al dispo
mare pr
cablu
pentru P

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents