Asus ADSU001 Quick Start Manual page 40

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

2. Denne garanti gælder kun hvis produktet var nyfremstillet,
C. Ikke omfattet af den begrænsede garantiservice:
(a) Skade på dette produkt(er), der er forårsaget af dig eller ikke-
(b) Produktets serienummer, komponenter eller tilbehør er
(c) Forældelse.
(d) Skade (ved uheld eller andet) på produktet, som ikke
D. Uden-for-garanti: Hvis garantiperioden er udløbet, eller
E. garanti og support: Garantien kan variere fra land til
F. Databeskyttelse: ASUS holder dine personlige oplysninger
ASUS forbeholder sig ret til at fortolke bestemmelserne i denne
garantibevis. Oplysningerne i dette garanti kort kan ændres
uden forudgående information. Alle garantioplysningerne kan
læses, ved at scanne QR-koden, eller gå på ASUS' supportside
på http://qr.asus.com/support, eller besøg ASUS'hjemmeside i
landet, hvor produktet er blevet købt.
ASUS kontaktoplysninger
Denne garanti er givet af:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15 Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
38
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 38
da det blev købt og ikke når den er solgt som brugt. Hvis
produktet holder op med at virke ved normal og ordentlig
brug inden for garantiperioden, erstatter ASUS produktet
med et nyt.
godkendte tredjeparter.
ændret, annulleret eller fjernet.
påvirker produktets funktionalitet og funktioner, såsom
med ikke begrænset til rust, ændring af farver, tekstur eller
overfladebelægninger, slidtage og gradvis forældelse.
hvis nogen af undtagelserne ovenfor er gældende, anses din
anmodning for at være uden for garantien.
land. I nogle lande er det muligvis nødvendigt at have
gebyrer,begrænsninger eller yderligere dokumentation, for
at kunne tilbyde garantien.
fortrolige i henhold til ASUS' privatlivspolitik: Besøg http://
www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/
Privacy_Policy/.
Tuotteen
• Monipu
• 60 cm k
• Gigabit
• USB Typ
• USB Typ
2018/10/5 下午 05:39:44
-porttiin
enintää
tukea va

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents