Asus ADSU001 Quick Start Manual page 51

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

Namn:
Telefonnummer:
Adress:
E-postadress:
Inköpsdatum:
Säljarens namn:
Återförsäljarens telefonnummer:
Säljarens adress:
Serienummer:
VIKTIGT! Garantiservice kommer att täckas
och ges på försäljningsplatsen. Förvara ASUS
garantiinformationsformulär och det ursprungliga kvittot
på en säker plats för framtida behov. ASUS förbehåller
sig rätten att begära detta dokument innan någon
reparationsbegäran accepteras. Detta påverkar och
begränsar inte dina obligatoriska lagstadgade rättigheter.
A. Garantiperiod: Denna garanti gäller perioden som
B. Allmänt:
1. Tillbehör som kommer med produkten täcks inte av garantin.
2. Denna garanti gäller endast om produkten nyligen tillverkats
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 49
ASUS Garanti Informationsformulär
definieras på produktsupportsida på ASUS officiela
webbplats på http://qr.asus.com/support. Denna garanti
gäller från inköpsdagen då produkten först inköptes av en
slutanvändare. Om inköpsbevis inte kan uppvisas, kommer
tillverkningsdatum som registreras av ASUS anses vara
början på garantiperioden.
enligt datumet för inköpet och inte sålts som använd eller
renoverad. Om produkten får problem vid normal och
korrekt användning inom garantiperioden, kommer ASUS att
ersätta produkten med en ny.
/
/
(DD/MM/ÅÅÅÅ)
49
2018/10/5 下午 05:39:45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents