Asus ADSU001 Quick Start Manual page 88

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

2. Chính sách bảo hành này chỉ áp dụng nếu Sản phẩm vừa
C. Các trường hợp không được bảo hành:
(a) Hỏng hóc gây ra cho (các) Sản phẩm này bởi bạn hoặc bất kỳ
(b) Số seri của sản phẩm, của các linh kiện hoặc phụ kiện đã bị
(c) Hao mòn tự nhiên;
(d) Hư hỏng (vô tình hoặc khác) trên sản phẩm về hình thức bên
D. Hết hạn bảo hành: Nếu hết thời hạn bảo hành hoặc nằm
E. Hỗ trợ và bảo hành quốc tế: Dịch vụ bảo hành có thể khác
F. Quyền riêng tư: ASUS thực hiện các quy định bảo mật đối
ASUS được quyền mô tả và giải thích về các thông tin bảo hành
của ASUS.Thông tin trong thẻ bảo hành ASUS này có thể thay
đổi mà không báo trước. Để đọc toàn bộ thông tin bảo hành,
vui lòng quét mã QR, truy cập phần ASUS Support (Hỗ trợ ASUS)
tại http://qr.asus.com/support, hoặc truy cập trang web ASUS
dành cho quốc gia nơi quý khách mua hàng.
Thông tin liên lạc về ASUS
Dịch vụ bảo hành này được cung cấp bởi:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15 Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
86
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 86
mới sản xuất vào Ngày mua hàng và chưa được bán dưới
dạng thứ phẩm đã qua sử dụng, đã tân trang hoặc dùng để
sản xuất. Nếu sản phẩm bị lỗi trong quá trình sử dụng bình
thường và đúng cách trong Thời hạn bảo hành, ASUS sẽ thay
thế chính sản phẩm đó bằng một sản phẩm mới.
bên thứ ba nào không được ủy quyền;
cạo sửa, xoá bỏ hoặc tháo gỡ;
ngoài không ảnh hưởng đến hoạt động và chức năng của
sản phẩm, như rỉ sét, thay đổi màu sắc, chất liệu hoặc những
hao mòn tự nhiên theo thời gian;
trong các trường hợp không được bảo hành, yêu cầu bảo
hành của quý khách sẽ được xem như là hết hạn bảo hành
và quý khách sẽ phải trả phí dịch vụ sửa chữa.
nhau tùy theo từng quốc gia; một số quốc gia có thể áp
dụng các khoản phí, giới hạn hoặc tài liệu bổ sung cần thiết
đối với dịch vụ bảo hành.
với thông tin cá nhân của quý khách theo Chính sách Quyền
Riêng tư ASUS: Truy cập http://www.asus.com/Terms_of_
Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy/ để biết thêm
thông tin.
2018/10/5 下午 05:39:47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents