Asus ADSU001 Quick Start Manual page 44

Professional dock
Table of Contents

Advertisement

C. Tämän rajoitetun takuupalvelun rajoitukset:
(a) Sinun tai valtuuttamattoman kolmannen osapuolen
(b) Tuotteen, osien tai lisävarusteiden sarjanumero on muokattu,
(c) Vanheneminen;
(d) Tuotteen vahinko (vahingossa tai muuten), joka ei vaikuta
D. Tapaukset, joita takuu ei kata: Jos takuuaika on lopussa,
E. Kansainvälinen takuu ja tuki: Takuupalvelu voi vaihdella
F. Yksityisyyden suoja: ASUS soveltaa henkilökohtaisten
ASUS varaa oikeuden tulkita tämän takuukortin sisällön. Tieto
tässä takuukortista voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Lukeaksesi kaikki takuutiedot, skannaa QR-koodi, siirry ASUS-
tukeen osoitteessa http://qr.asus.com/support tai siirry
ostomaan ASUS-web-sivustolle.
ASUS-yhteystiedot
Tämän takuun tarjoaa:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15 Li-Te Road, Peitou
Taipei 112, Taiwan
Phone: +886-2-2894-3447
42
Q14837-1_ASUS_Professional_Dock_QSG_V2.indd 42
aiheuttama vahinko tälle tuotteelle / näille tuotteille;
pyyhitty tai poistettu;
tuotteen käyttöön eikä toimintaan, kuten mm. ruoste, värin,
pintamateriaalin tai päällysteen muutos, kuluminen ja
vähittäinen huonontuminen;
tai jos jokin yllä oleva pois sulkeminen on sovellettavissa,
pyynnön katsotaan olevan takuun ulkopuolella ja
toimenpiteistä veloitetaan.
maittain; joissakin maissa voi takuupalvelun käyttöön liittyä
maksuja tai rajoituksia tai voidaan vaatia lisäasiakirjoja.
tietojesi käyttöön tietosuojakäytäntöä ASUS-
tietosuojakäytännön mukaisesti: Siirry http://www.asus.
com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_
Policy/.
2018/10/5 下午 05:39:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents