Download  Print this page

Brug Af Display; Søgning Efter En Bestemt Cd - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Afspilning af CD'er
Afspilning af CD'er
Brug af displayet
Du kan få oplysninger om en CD vist på displayet.
Kontrol af antal numre på sporet og
spilletid
Vælg den CD, du vil kontrollere, og tryk på ENTER i
tilstanden Fortsat afspilning. Når afspilleren begynder
at afspille automatisk, skal du trykke på p for at
standse afspilningen og derefter på DISPLAY.
Displayet viser det aktuelle CD-nummer, det totale
antal spor og den samlede spilletid.
CD-nummer
DISC
2
0 1 0
Antal spor i alt
Når du vil kontrollere en anden CD
Tryk på DISC SKIP på fjernbetjeningen i stoptilstand for
at vælge den CD, der skal kontrolleres. Det totale antal
spor og den samlede spilletid for den valgte CD vises et
øjeblik.
DK
10
DISPLAY
JOG
ENTER
DISPLAY
TRACK
MIN
SEC
6 0 .
4 8
CD
1
Samlet spilletid
Vis oplysningerne, mens CD'en afspilles
Når du afspiller en CD, viser displayet det aktuelle
CD-nummer, spornummer, afspilningstid for sporet
samt det næste CD-nummer.
p
Aktuelt CD-nummer
DISC
2
0
Aktuelt
spornummer
Søgning efter en bestemt CD
DISC
Søgning efter en bestemt CD med
afspilleren
Drej på JOG-knappen, indtil det CD-nummer, du skal
bruge, vises på displayet. Tryk på ENTER for at starte
afspilningen.
Næste CD-nummer
TRACK
MIN
SEC
NEXT DISC
1
0 .
2 8
5 7
CD
1
Afspilningstid for
sporet
ENTER
·
SCAN
Nummerknapper
ENTER
JOG

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: