Download  Print this page

Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual Page 85

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Afspilning af CD'er
Afspilning af CD'er
6
Tryk på ENTER.
CD'en programmeres
DISC
2
0
Sporet
programmeres
7
Gør følgende for at programmere andre CD'er/
spor:
For at programmere
Andre CD'er
Andre spor på samme CD
Andre spor på andre CD'er
8
Tryk på ( for at starte programmeret afspilning.
Annullering af programmeret afspilning
Tryk på CONTINUE.
Programmerne bevares, når den programmerede
afspilning slutter
Hvis du trykker på (, kan du spille det samme
program igen.
Hvis du trykker på PROGRAM i fortsat
afspilningstilstand eller i tilstanden tilfældig
rækkefølge
Programmet, der sidst er blevet afspillet, vises og
afspilles, når det aktuelle spor er færdigt.
Programmerne bevares, indtil du sletter dem
Når du udskifter CD'er, bevares de programmerede CD-
og spornumre, og afspilleren spiller kun de tilbageblevne
CD- og spornumre. CD- og spornumre, som afspilleren
ikke kan finde, slettes fra programmet, og resten af
programmet afspilles i den programmerede rækkefølge.
DK
16
TRACK
STEP
1
1
PROGRAM 1
CD
1
Afspilningsrækkefølge
Gentag trin
2, 3 og 6
4 til 6
2 til 6
Kontrol af den programmerede rækkefølge
Du kan kontrollere dit program, før eller efter
afspilningen er begyndt.
Tryk på CHECK.
Hver gang du trykker på denne knap, vises sporenes
og CD'ernes numre i den programmerede rækkefølge
på displayet. Når du har programmeret en hel CD som
et trin, står der "AL" i stedet for spornummer. Efter
programmets sidste trin, står der "END" på displayet,
som så vender tilbage til det oprindelige
displaybillede.
Ændring af den programmerede
rækkefølge
Du kan ændre i programmet, før du spiller det.
Hvis du vil
Skal du
Slette et spor eller en CD
Trykke på CHECK, indtil sporet
eller CD'en, du ikke vil vise på
displayet, vises. Tryk dernæst på
CLEAR.
Slette det sidste spor
Tryk på CLEAR. Hver gang du
eller den sidste CD i
trykker på knappen, slettes det
programmet
sidste spor eller den sidste CD.
Tilføje spor eller CD i
Følg programmeringsproceduren.
slutningen af
programmet
Ændre programmet
Hold CLEAR nede, indtil "ALL
fuldstændigt
CLEAR" vises på displayet, for at
slette hele programmet. Opret
dernæst et nyt program ifølge
programmeringsproceduren.
Sletning af programmer fra hukommelsen
1
Tryk på PROGRAM flere gange i stop-tilstand,
indtil programnummeret (PROGRAM 1, 2 eller 3),
som skal slettes, vises på displayet.
2
Hold CLEAR nede, indtil "ALL CLEAR" vises på
displayet.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: