Download  Print this page

Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual Page 74

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Tilslutninger
Når du forbinder lydkablet, skal du sørge for at
ledningerne svarer til farvemarkeringerne på de
tilsvarende bøsninger på komponenterne: rød (højre)
til rød og hvid (venstre) til hvid. Kontrollér, at stikkene
sættes godt sammen, så der ikke opstår summen og
støj.
CD-afspiller
L
R
LINE OUT
• Hvis du har en digital komponent, f.eks. en digital
forstærker, D/A-omformer, DAT eller MD
Tilslut komponenten via DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket
med et optisk kabel (medfølger ikke). Fjern hætten, og sæt
det optiske kabel ind på plads.
POC-15
Optisk kabel (medfølger ikke)
CD-afspiller
OPTICAL
DIGITAL OUT
Bemærk
Når du tilslutter via DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket,
kan der opstå støj, når du afspiller en CD, der ikke
indeholder musik, f.eks. en CD-ROM.
Brug af CONTROL A-stik og COMMAND MODE-vælger
Du kan kontrollere to eller tre afspillere ved at tilslutte
dem til kontrolenheden, der bliver tilgængelig i
fremtiden, via CONROL A-bøsningerne på afspilleren.
Når du foretager CONTROL A-tilslutningen, skal
COMMAND MODE-vælgeren stå i den rette position.
Ved normal brug skal vælgeren stå i position CD1, som
er indstillet fra fabrikken.
CD
1
2
3
COMMAND MODE
Forstærker
L
R
CD
INPUT
Digital komponent
OPTICAL
DIGITAL INPUT
Kom godt i gang
Hvis du skal betjene flere afspillere ved hjælp af den
vedlagte fjernbetjening, skal du indstille fjernbetjeningen
til samme position som COMMAND MODE-vælgeren
(vist på displayet på forsiden).
Fabriksstandardindstillingen er CD1.
Hold p nede, og tryk på
Hvis du vil betjene
CD1
Knap 1
CD2
Knap 2
Bemærk at du ikke kan betjene afspilleren fra
fjernbetjeningen, hvis COMMAND MODE-vælgeren er
indstillet på CD3-positionen.
Indstilling af strømstyrke (gælder ikke
europæiske og canadiske modeller)
Kontroller at knappen til indstilling af strømstyrke er
sat til den korrekte lokale strømstyrke. Hvis den ikke
er det, skal du indstille den korrekt ved hjælp af en
skruetrækker, før du sætter netledningen ind i
stikkontakten.
110 – 120 V
Tilslutning af netledning
Sæt netledningen ind i stikkontakten.
Getting Started
Playing CDs
220 – 240 V
DK
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: