Download  Print this page

Indsætning Af Cd'er - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Kom godt i gang
Indsætning af CD'er
Du kan indsætte helt op til 100 CD'er i denne
CD-afspiller.
POWER
1
Tryk på knappen POWER for at tænde for
CD-afspilleren.
2
Tryk på EJECT for at åbne frontlågen.
Frontlåge
Karrusellen drejer, og CD'en, der står i
afspilningsposition, udløses og placeres i
indsætningsposition.
3
Find magasinet på karrusellen, hvor du vil placere
en ny CD, mens du kontrollerer CD-nummeret
(ved siden af magasinet og på displayet). Hvis du
vil flytte det tomme magasin hen mod dig selv,
skal du dreje på JOG-knappen.
CD-magasin i indsætningsposition
DK
6
Frontlåge
JOG
EJECT
Afspilningsposition
Karrusel
Indsætningsposition
CD-nummer
CD-nummeret ved indsætningspositionen eller
Disc memo (se side 18) vises på displayet. Når du
drejer på JOG-knappen, ændres CD-nummeret
eller Disc memo.
* D I S C - 2 0 *
ALL DISCS
Disc memo eller CD-nummer
Når CD'en ikke har Disc memo, vises
CD-nummeret (f.eks. *DISC-20*) i stedet for Disc
memo.
4
Indsæt en CD med mærkat-siden mod højre.
Bemærk
Sørg for at isætte CD'erne i magasinet vinkelret på
karrusellen. Hvis CD'en placeres skævt, kan det skade
afspilleren eller CD'en.
Mærkatsiden mod
højre
Når du har indsat CD'en, kan du erstatte
CD-nummeret med selve titlen på CD'en (se
"Indsætning af egne titler til CD'er (Disc memo-
funktionen)" på side 18), så du let kan finde frem
til CD'en, når du vil afspille den.
S y
m p h o n y N o
ALL DISCS
5
Gentag trin 3 og 4 for at indsætte flere CD'er.
CD 1
1
CD
1

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: