Download  Print this page

Lagring Af Bestemte Spor (delete Bank-indstilling); Gruppering Af Cd'er (group File-indstilling); Check; Clear - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Lagring af oplysninger om CD'er (Custom files-funktionen)
Slet en Disk memo-funktion
1
Vælg den CD, der indeholder en Disc
memo-funktion, der skal slettes.
2
Tryk på INPUT.
Det første bogstav af Disc memo-funktionen
blinker.
3
Tryk på ERASE for at slette Disc
memo-funktionen.
"FILE ERASE" vises på displayet.
Lagring af bestemte spor
(Delete bank-indstilling)
Du kan fjerne spor, du ikke vil høre, og kun gemme de
spor, du vil høre. Når du vælger en CD, der indeholder
en Delete bank-indstilling, kan du kun afspille de
tilgængelige spor.
Bemærk, at du ikke kan fjerne spornumre, der er højere
end 32.
1
Vælg en afspilningstilstand ved at trykke på
CONTINUE eller SHUFFLE, før du begynder at
afspille.
2
Drej JOG-knappen for at vælge en CD.
3
Tryk på CHECK flere gange, indtil du finder det
spor, der skal fjernes.
Hver gang du trykker på denne knap, viser
displayet spornummeret og sporets afspilningstid.
4
Tryk på CLEAR.
DELETE-indikatoren lyser.
5
Gentag trin 3 og 4 for at fjerne flere spor.
Du kan aktivere alle sporene midlertidigt
Hold CLEAR nede i stop-tilstand, indtil "ALL SELECT"
vises på displayet.
Storing Information About CDs (Custom Files)

CONTINUE

ENTER JOG
SHUFFLE

CLEAR

Locating a Scene or Track You Want
Locating a Scene or Track You Want
Du kan aktivere spor, du tidligere har fjernet
Tryk på CHECK, indtil du finder sporet, du skal bruge i
en af tilstandene Fortsat afspilning eller Shuffle Play.
Tryk derefter på CLEAR.
Bemærk
De fjernede spor springes over, selv i tilstandene Shuffle play
og Programmeret afspilning (hvis hele CD'en indeholder en
Delete bank-indstilling, der er programmeret som et trin).
Gruppering af CD'er (Group
file-indstilling)
Du oplever måske, at det kan blive svært at finde frem
til en enkelt CD, når der ligger mange CD'er i
afspilleren. Der findes en funktion, hvormed du kan
gruppere dine CD'er. Når du indsætter en CD, som du
har tildelt en gruppe, vises gruppenummeret (f.eks.
Group 1) på displayet. Der findes 8 forudindstillede
grupper i afspilleren, og hver gruppe kan indeholde op
til 200 CD'er. En CD kan kun placeres i en gruppe.
Du kan anvende afspilningstilstandene Fortsat
afspilning, Shuffle eller Gentag afspilning fra en enkelt
gruppe (Gruppeafspilning).
GROUP
GROUP
1 – 8
FILE
Tildeling af gruppenavne
Før du grupperer CD'er, skal du finde den gruppe, du
skal bruge. Alle gruppenavne vises på displayet, når
du trykker på den tilhørende GROUP 1 – 8-knap.
Tryk på GROUP
1
2
3
4
5
6
7
8
ENTER
JOG
·
INPUT
FILE
ERASE
For at vise
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8
DK
19

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: