Download  Print this page

Forholdsregler - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Lagring af oplysninger om CD'er (Custom files-funktionen)
Lagring af oplysninger om CD'er (Custom files-funktionen)
Sletning af CD'er fra en gruppe
1
Vælg en afspilningstilstand ved at trykke på
CONTINUE eller SHUFFLE, før du starter
afspilningen.
2
Drej JOG-knappen for at vælge den CD, der skal
slettes fra gruppen.
3
Tryk på en af knapperne GROUP 1 – 8 for at vælge
en gruppe.
Gruppenummeret vises på displayet.
4
Tryk på ERASE, mens gruppenummeret vises på
displayet.
"FILE ERASE" vises, og gruppenummeret fjernes
fra displayet.
Locating a Scene or Track You Want
Yderligere oplysninger
Storing Information About CDs (Custom Files)
Locating a Scene or Track You Want

Forholdsregler

Om sikkerhed
• Da laserstrålen, der anvendes i denne afspiller, kan skade
øjnene, må man ikke forsøge at skille afspilleren ad. Lad
faguddanet personale foretage reparationer.
• Hvis en tung genstand eller væske rammer afspilleren, skal
strømmen afbrydes, og afspilleren kontrolleres af en
faguddannet reparatør, før den tages i brug igen.
Om strømkilder
• Før du tager afspilleren i brug, bør du kontrollere, at
afspillerens strømforsyning er beregnet til strømstyrken
der, hvor du bor. Strømkravet fremgår af navneskiltet, der
sidder bag på afspilleren.
• Afspilleren er ikke koblet fra strømkilden, så længe stikket
sidder i stikkontakten, også selvom der er slukket for selve
afspilleren.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, bør du
tage stikket ud af stikkontakten. Når netledningen skal
tages ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• Netledningen bør kun skiftes af en kvalificeret forhandler.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation,
så den ikke overophedes.
• Anbring aldrig afspilleren på en blød overflade, f.eks. et
tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i bunden.
• Anbring aldrig afspilleren i nærheden af varmekilder eller i
direkte sollys, i støvede områder eller på steder, hvor den
udsættes for stød og rystelser.
Om betjening
• Hvis afspilleren kommer direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller den anbringes i et meget fugtigt rum, kan der
opstå kondens på linserne inde i afspilleren. Hvis det sker,
fungerer afspilleren ikke korrekt. Fjern CD'en, og lad
afspilleren stå tændt i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
Om justering af lydstyrke
• Skru ikke op for lyden, mens du lytter til passager med
meget lav lydstyrke eller uden lydsignaler, da højtalerne
kan blive ødelagt, hvis der bagefter afspilles en passage
med høj lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinet, panel og knapper med en blød klud, der er
fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig
slibepuder, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
sprit eller benzin.
DK
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: