Download  Print this page

Shuffle Play; Næste Cd, Der Skal Afspilles; Søgning Efter Et Bestemt Spor Eller Et Bestemt Punkt På Sporet - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Afspilning af CD'er
Næste CD, der skal afspilles
Du kan angive den næste CD, der skal afspilles, mens
der afspilles en CD i tilstanden Fortsat afspilning eller
1 Disc Shuffle Play.
Drej på JOG-knappen, mens CD'en spiller, indtil
CD-nummeret eller Disc memo (se side 18) vises på
displayet.
Næste CD-nummer eller Disc
memo vises et øjeblik.
NEXT DISC
*
Når den første CD er færdig med at spille, afspilles den
næste angivne CD.
Hvis du vil springe direkte til den næste CD, skal du
trykke på ENTER, mens den første CD afspilles.
Annuller dit CD-valg
Tryk to gange på CONTINUE.
DK
12
NEXT DISC
D I S C - 3 8
*
Næste CD-nummer
Søgning efter et bestemt spor
eller et bestemt punkt på
sporet
Du kan hurtigt finde et spor, mens du afspiller en CD.
Det sker ved hjælp af knapperne ≠/± (AMS:
Automatic Music Sensor) eller nummerknapperne på
fjernbetjeningen. Du kan også finde et bestemt punkt
på sporet, mens du spiller CD'en
3 8
CD
1
TRACK
=/+
0/)
Hvis du vil finde
Det næste eller
efterfølgende spor
Det aktuelle eller
foregående spor
Et bestemt spor
direkte
Z
Et bestemt punkt på
sporet, mens du
lytter Z
Et bestemt punkt på
sporet, mens du
kigger på displayet
Z
Når du søger efter et spornummer over 10
Tryk først på cifferet 10 og dernæst på cifferet 1. Brug
knappen 10/0 til at skrive 0.
≠/±
Nummerknapper
ENTER
ItmSkal du trykke på
± flere gange, indtil du finder
sporet
≠ flere gange, indtil du finder
sporet.
1 Tryk på TRACK.
2 Tryk på sporets nummerknap.
3 Tryk på ENTER.
) (frem) eller 0 (tilbage), og hold
den nede, indtil du finder punktet.
) (frem) eller 0 (tilbage), og hold
den nede, indtil du finder punktet
under pause. Der høres ingen lyd ved
denne søgning.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: