Download  Print this page

Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual Page 89

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Lagring af oplysninger om CD'er (Custom files-funktionen)
Hvis du vil ændre gruppenavnene, skal du gøre
følgende:
1
Tryk på en af knapperne GROUP 1 – 8 for at vælge
gruppe.
Det aktuelle gruppenummer vises på displayet.
2
Når gruppenavnet vises på displayet, skal du
trykke på INPUT, indtil du finder det bogstav, du
skal bruge.
Det første bogstav i gruppenavnet blinker. Hver
gang du trykker på knappen, viser displayet de
store bogstaver (ABC), små bogstaver (abc) og tal
(123) i en cyklus.
3
Drej på JOG-knappen for at vælge et tegn, og tryk
på ENTER.
Det valgte tegn lyser, og den blinkende markør
flytter til næste position.
4
Gentag trin 3 for at indtaste flere tegn.
5
Tryk på FILE.
Gruppenavnet gemmes. Du kan indtaste op til 13
tegn til et gruppenavn. Se også "Indsætning af
egne navne til CD'er (Disc memo-funktionen)" på
side 18.
Placering af CD'er i grupper
1
Før du begynder at afspille, skal du vælge en
afspilningstilstand ved at trykke på CONTINUE
eller SHUFFLE.
2
Drej på JOG-knappen for at vælge den CD, du vil
placere i en gruppe.
3
Tryk på en af knapperne GROUP 1 – 8 for at vælge
en gruppe.
Gruppenummeret vises på displayet.
4
Tryk på GROUP FILE.
"GROUP FILE" vises på displayet.
DK
20
Afspilning af CD'er i en gruppe
(Gruppeafspilning)
Både Fortsat afspilning og Shuffle Play kan benyttes i
en gruppe.
1
Før du begynder at afspille, skal du vælge en
tilstand ved at trykke på CONTINUE eller
SHUFFLE.
Når du vælger
Afspilles
ALL DISCS Fortsat
Alle spor på alle CD'er i
gruppen i oprindelig
afspilning
rækkefølge
1 DISC Fortsat
Alle spor på den angivne CD i
afspilning
gruppen i oprindelig rækkefølge
ALL DISCS Shuffle
Alle spor på alle CD'er i
Play
gruppen i tilfældig rækkefølge
1 DISC Shuffle Play
Alle spor på den angivne CD i
gruppen i tilfældig rækkefølge
2
Tryk på en af knapperne GROUP 1 – 8 for at vælge
en gruppe, og tryk på ·.
Gruppeafspilning starter fra den CD, der ligger
nærmest i øverste afspilningsposition. Hvis CD'en,
der er i afspilningsposition, er placeret i den valgte
gruppe, starter afspilningen fra denne CD.
3
Når du skal starte Gruppeafspilning fra en bestemt
CD, skal du dreje JOG-knappen for at vælge
CD'en. Tryk derefter på ENTER. (Du kan springe
dette trin over, hvis du ikke ønsker at starte med
en bestemt CD).
GROUP-indikatoren lyser, og Gruppeafspilning
starter fra den valgte CD.
Du kan starte Gruppeafspilning med fjernbetjeningen
Før du starter afspilningen, skal du trykke på GROUP,
nummerknappen for gruppen, der skal afspilles, og
dernæst trykke på ENTER.
Bemærk
Vises meddelelsen "NO ENTRY" på displayet, betyder det, at
den valgte gruppe ikke indeholder en CD.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: