Download  Print this page

Memo Scan; Memo Search; Program Play - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Valg af CD med fjernbetjening
1
Tryk på DISC på fjernbetjeningen.
2
Tryk på nummerknappen til CD'en.
Valg af CD med et tal, der er større end 10
Tryk først på cifferet 10 og dernæst på cifferet 1. Skal du
indtaste et 0, skal du bruge knappen 10/0.
Eksempel: Sådan indtaster du f.eks 30
Tryk først på 3 og derefter på 0 (10/0)
Skal du indtaste 100, skal du trykke to gange på 0 (10/0).
3
Tryk på ENTER for at starte afspilningen.
Søgning efter en CD i hele Disc memo
(Memo Scan-funktion)
Du kan hurtigt finde en bestemt CD ved at søge i Disc
memo (se side 18) på displayet og sætte den i gang
med at afspille.
Bemærk at du ikke kan anvende denne funktion i
tilstandene ALL DISCS Shuffle og Program Play.
1
Tryk på SCAN, indtil "MEMO SCAN" vises på
displayet.
Alle Disc memo vises på displayet.
2
Tryk på ·, når Disc memo for den CD, du vil
høre, vises på displayet.
CD'en placeres i afspilningsposition, og afspilleren
starter.
Du kan også søge baglæns i Disc memo
Drej JOG-knappen mod uret, mens der søges.
Bemærk
Vises meddelelsen "NO ENTRY" på displayet, findes der
ingen CD med den Disc memo (se side 18). Prøv Memo
Scan-funktionen igen, når du har navngivet CD'erne.
Søgning efter en CD fra et bestemt Disc
memo (Memo Search-funktion)
Du kan søge efter og finde en bestemt CD, hvis du
indtaster de første tegn fra CD'ens Disc memo.
1
Tryk på SEARCH.
"MEMO SEARCH" vises på displayet.
2
Tryk på ≠/± flere gange for at indtaste det
første tegn.
Hver gang du trykker på ≠/±, vises et nyt
tegn i følgende rækkefølge:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Afspilning af CD'er
Vises meddelelsen "NOT FOUND" på displayet,
mens du indtaster det første tegn ved hjælp af
≠/±, findes der ingen CD med dette tegn.
Bemærkninger
• Når du søger efter tegn, ignoreres tomme pladser og
symboler før det første tegn i Disc Memo.
• Når du søger efter tegn, adskilles der ikke mellem
store og små tegn.
3
Drej JOG-knappen, indtil du finder den CD, du vil
høre.
Når du drejer på JOG-knappen, vises de Disc
memo, der begynder med det angivne tegn, på
displayet.
4
Tryk på · for at vælge en CD.
Afslut Memo Search-funktionen
Tryk på SEARCH igen, så alle indikatorer slukker.
Memo Search afsluttes også, hvis du trykker på den
anden knap.
Gå evt. tilbage til displayet, hvor du indtastede et
tegn, før du afslutter Memo Search
Tryk på ≠ eller ±.
Bemærk
Du kan ikke bruge ≠/± knapperne og JOG-knappen,
medens karrusellen roterer. Start først søgningen når
karrusellen er stoppet.
Getting Started
Playing CDs
DK
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: