Download  Print this page

Bemærkninger Om Cd'er; Fejlfinding - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Yderligere oplysninger
Om transport
• Når du skal transportere afspilleren, skal du trykke på
EJECT, fjerne alle CD'er fra spilleren, og slukke for
afspilleren.
Hvis du har spørgsmål eller problemer, der vedrører
afspilleren, kan du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Bemærkninger om CD'er
Om håndtering af CD'er
• Berør aldrig CD'ens overflade, Tag fat i kanten for at bevare
pladen ren.
• Sæt ikke papir eller tape på CD'en.
• Udsæt ikke pladen for direkte sollys eller varmekilder, som
f.eks. luftkanaler, og efterlad dem ikke i en bil parkeret i
direkte sollys, da temperaturen inde i bilen kan stige
voldsomt.
• Opbevar altid CD'erne i deres hylstre, når de ikke er
placeret i CD-magasinet i afspilleren.
Om rengøring
• Rengør pladen med en renseklud, før den afspilles. Aftør
den fra centrum og ud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder,
de rensevæsker, der findes i handlen, eller antistatisk spray
beregnet til LP'er.
DK
22

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af nedenstående problemer, når
du bruger afspilleren, kan du bruge denne vejledning i
fejlfinding, som en hjælp til at løse problemet. Hvis det
ikke løser problemet, bør du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.
Der er ingen lyd.
CD'en spiller ikke.
Ikke sådan
Fjernbetjeningen virker ikke.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
/Kontrollér, at afspilleren er tilsluttet korrekt.
/Kontrollér, at du betjener forstærkeren korrekt.
/Der er ingen CD i magasinet ("–NO DISC–"
vises).
Indsæt en CD.
/Anbring en CD med mærkatsiden mod højre.
/Rengør CD'en (se side 22).
/Der er fugt i afspilleren. Tryk på EJECT, og lad
afspilleren stå tændt i ca. en time (se side 21).
/Fjern forhindringer i passagen mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
/Peg med fjernbetjeningen på
fjernbetjeningsmodtageren g på afspilleren.
/Skift alle batterier i fjernbetjeningen, hvis de
gamle batterier er svage.
/Indstil fjernbetjeningen til CD1 eller CD2 ifølge
COMMAND MODE-vælgeren, der vises på
fromtlågens display (se side 5). Bemærk, at du
ikke kan betjene afspilleren med
fjernbetjeningen, der medfølger, hvis
COMMAND MODE-vælgeren er indstillet til
CD3.
/Mikrocomputerchipsene fungerer måske ikke
korrekt. Sluk for afspilleren, og tænd for den
igen for at nulstille afspilleren.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: