Download  Print this page

Disc Skip; Display; Enter; Erase - Sony CDP-CX153 Operating Instructions Manual

Sony operating instructions compact disc player cdp-cx153.
Hide thumbs

Advertisement

Stikordsregister
Stikordsregister
Stikordsregister
A, B
Afspilning
Fortsat afspilning 8
Gruppeafspilning 20
Programmeret afspilning 14
Gentaget afspilning 13
Shuffle Play 13
brug af timer 17
AMS 12
Automatic Music Sensor 12
C
Custom files-funktion
Delete bank 19
Disc memo 18
Group file 19
hvad kan jeg gøre med 17
D
Delete bank 19
Disc memo 18
E, F
Fejlfinding 22
Find. Se Søgning
Fjernbetjening 4
Forbindelse 4
Fortsat afspilning 8
G
Gentagelse 13
Group file 19
Gruppeafspilning 20
H
Håndtering af CD'er 22
I
Indsætning af CD 6
J, K
JOG-knap 6
Karrusel 6
Klargøring
oversigt 4
L
Lagring
oplysninger om CD'er 17
bestemte spor 19
M, N, O
Memo Scan 11
Memo Search 11
Sony Corporation
DK
24
P, Q
Program
R
S
Shuffle Play
Sletning
Søgning
T
Timer-afspilning 17
Titel til CD 18
Total afspilningstid 10
U, V, W, X, Y, Z
Udpakning 4
Vælg en CD 10
Vælg næste CD 12
Printed in Japan
skift 16
kontrol 16
slet 16
på alle CD'er 13
på en CD 13
Custom file 18
Delete bank 19
Disc memo 19
Group file 21
programmer 16
bestemt spor 12
bestemt punkt 12
medhør 12
ved hjælp af display 12
direkte 12
CD 10
ved hjælp af AMS 12
Navne på kontrolknapper
Knapper
CHECK 16
CLEAR 16
CONTINUE 8
DISC 10

DISC SKIP 9

DISPLAY 10

ENTER 8

ERASE 19

FILE 18

GROUP FILE 19
GROUP 1 – 8 19
INPUT 18
Nummer 10
PROGRAM 14
REPEAT 13
SCAN 11
SHUFFLE 13
TRACK 12
≠/± 12
· 9
P 9
p 9
0/) 12
Kontakter
POWER 6
TIMER 17
Bøsninger
CONTROL A 5
DIGITAL OUT OPTICAL 5
Andet
COMMAND MODE-vælger 5
CD-magasin 6
Display 10
Frontlåge 6
JOG-knap 6
LINE OUT-bøsning 5
Karrusel 6
g 4

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDP-CX153

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: